“มทร.อีสาน” เจ๋ง!คว้ารางวัลชนะเลิศ ของเล่นวัยเก๋า Big Toys61+

 

       จากการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? จัดโดย สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท “บี” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า โจทย์ที่ได้รับจากการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? คือ ของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในชุมชนวัดม่วง ผู้สูงอายุไม่ได้อยากได้ของเล่นเพราะคิดว่าเป็นของเด็ก

 

 

       ทีมเราจึงพัฒนาผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายหรือกายภาพบำบัด ผนวกกับการบูรณาการเข้ากับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น จึงออกแบบการเล่นหนังยางเข้ากับสกูลให้เกิดเป็นรูปร่าง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก บวกกับแนวคิดเรื่องการทายคำจากรูปร่าง คำสุภาษิต เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนมีทักษะต่างกัน บางคนอ่านหนังสือไม่ออก ทีมจึงลดเรื่องการใช้ตัวอักษร และใช้แรงดึงหนังยางแทน เป็นการกายภาพบำบัดไปในตัวด้วย มีการแข่งขันในกลุ่มผู้สูงอายุที่สร้างเสียงหัวเราะรวมถึงลดอาการสมองเสื่อมได้ และยังสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลและใช้กับเด็กที่ต้องการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้
โครงการดังกล่าวมีทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน 9 ทีม จากทั่วประเทศ อยู่ในช่วง ม.2–ระดับอุดมศึกษา ทีม มทร.อีสาน มี 3 คน แต่ละคนจะถูกจับกลุ่มแยกให้ไปอยู่รวมกับนักออกแบบมืออาชีพและผู้ประกอบการ มีการเวิร์คช๊อปในทุกวันเสาร์เป็นเวลา 1 เดือน ต้องนั่งรถทัวร์โดยสารจากนครราชสีมา ไปกทม. 4 ครั้ง ในระหว่างนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจ ณ ชุมชนบ้านม่วง จ.นครราชสีมา

 

 

       เมื่อประกาศผลว่าได้รับรางวัลชนะเลิศและอีกผลงานหนึ่ง ได้รับรางวัลคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รู้สึกดีใจที่ทีมเราสร้างชื่อเสียงให้ มทร.อีสาน เมื่อเราใส่เครื่องแบบนักศึกษาไปยืนอยู่ในกลุ่มนักออกแบบ เรามีความภูมิใจ นอกจากความดีใจแล้วสิ่งที่ทีมเราได้เรียนรู้คือ สามารถเปิดโลกทัศน์ตัวเองว่าของเล่นไม่ใช่ของเด็กเสมอไป ได้ลงมือทำงานกับมืออาชีพ ได้ทราบกระบวนการ วิธีคิด วิธีวางแผนตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการทำตลาด ที่สำคัญคือการออกแบบไม่ได้คำนึงถึงแต่ตัวเรา แต่เราออกแบบให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ สุดท้ายอยากให้ทุกคนมองว่างานออกแบบ ก็สามารถทำงานเพื่อส่วนรวมได้
ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1–ทีม จิเหล่น นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท นายวิศรุต ขวัญสง่า นายอดิศร เด่นสุธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2–ทีม นิรา นางดวงใจ ดาวมณี น.ส.ศิรดา ดาวมณี นายปองพล หมอปะคำ (ตอง) น.ส.ชนินาถ ศิริพันธุ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ