“ผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก” รับรางวัลชนะเลิศ

      เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศ โครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชนระดับอุดมศึกษา ปี 2558 จาก คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงงาน ผึ้งจะรักษ์บ้านป่าสักผลงานของทีมนิสิตจุฬาฯ จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรคณะรัฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลที่ได้รับเป็นเงินรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย 300,000 บาทรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 50,000บาท และรางวัลสำหรับนิสิตจำนวน 300,000 บาท


      สำหรับโครงงาน ผึ้งจะรักษ์บ้านป่าสักโดยทีมนิสิตจุฬาฯ ประกอบด้วย น.ส.ศศิพร สามนคร , นายนรินทร์ อบแพทย์, นายณรงค์ศักดิ์ เลิศจรรยาพันธ์, น.ส.รัตน์ติภรณ์ คำเทพ, นายปีนี ตง นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร, น.ส.สุรดา ชำนาญกุล นิสิตคณะรัฐศาสตร์, น.ส.สุนิสรา บุญตั้ง, น.ส.หทัยภัทร ปั้นจาด นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยมี น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านป่าสัก อ.เวียงสา จ.น่านพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการมากว่า 20 ปี ให้มีคุณภาพสะอาด และมีมาตรฐานเพื่อนำไปจำหน่ายให้บริษัทที่รับซื้อได้ในราคาที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยหาลู่ทางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถขายผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สร้างแบรนด์เพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงจัดระบบการจัดการกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/53772