“ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2” อวดของดีคลองสาน

 

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล  ถ่ายภาพที่ระลึกกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ

     กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการดีๆ การประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเป็นผู้แทนถ่ายทอดเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมดีงามของชุมชนกะดีจีน-คลองสาน จัดโดย โครงการไอคอนสยาม นำโดย สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน, สำนักงานเขตธนบุรี, สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน, สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” ชวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวมรดกอันดีงามและล้ำค่าในย่านคลองสาน ที่เป็นความภาคภูมิใจของตนเอง ซึ่งเยาวชนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อลุ้นตำแหน่งทูตน้อยไอคอนสยามประจำปี 2560

 ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

     ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 2 มีดังนี้ 1) ประเภทบุคคล ได้แก่ ด.ญ.เรณุกา ฑีฆายุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองเพลง และ ด.ช.ปวริศ ว่องเชาว์นิมิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ และ 2) ประเภทโรงเรียน มีทั้งสิ้น 3 รางวัล ประกอบด้วย โรงเรียนชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดทองเพลง กับผลงาน “ป้านางผ้าฝ้าย” ขณะที่ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร กับผลงาน “ผลิตภัณฑ์หัวสิงโต” และ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กับผลงาน “ขนมอร่อยกะดีจีน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

 ปวริศ - เรณุกา

     ด.ญ.เรณุกา ฑีฆายุ ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 (ฝ่ายหญิง) กล่าวว่า การได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการทูตน้อยไอคอนสยามทำให้ได้เปิดประสบการณ์ และได้รับความรู้นอกห้องเรียน รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับตำแหน่งทูตน้อยไอคอนสยามในปีนี้ เพราะมีเพื่อนๆจากหลายโรงเรียนมาร่วมแข่ง ซึ่งทุกคนก็สามารถนำเสนอของดีคลองสานได้ดีมาก ส่วนตัวเองขอยก “ป้านางผ้าฝ้าย” ให้เป็นของดี คลองสาน บ้านฉัน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนคนคลองสาน และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยจะทำหน้าที่เผยแพร่ของดีคลองสานบ้านฉันให้ทุกคนรับรู้และภูมิใจร่วมกับเรา

“หมูสะเต๊ะ”ท่าดินแดง - ผ้าฝ้าย “ป้านางผ้าฝ้าย”

     ส่วน ด.ช. ปวริศ ว่องเชาว์นิมิต ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 (ฝ่ายชาย) กล่าวว่า ผมและครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้ตลาดท่าดินแดงในพื้นที่เขตคลองเป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในย่านนี้มีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาค้าขายและตั้งรกราก ทำให้ถนนท่าดินแดงจึงมีร้านอาหารเลื่องชื่อหลายร้าน สำหรับผม “หมูสะเต๊ะ”ท่าดินแดง คือของดีคลองสาน ส่วนที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตน้อยไอคอนสยามรู้สึกภูมิใจมาก และหวังว่าสิ่งที่ทำนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในชุมชนอื่นรักและภูมิใจในชุมชนของตัวเองเช่นกัน

     อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้สิ่งล้ำค่าของท้องถิ่น เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของย่านกะดีจีน-คลองสาน ให้เป็นที่ประจักษ์

 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/23285