“ครูกมลรัตน์”สพม.32 คว้าทุน Fulbright ดูงานอเมริกา

 

     นายสุรธี  เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี เป็นข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้รับทุน Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประจำปี 2560 ให้เดินทางไปศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Appalachian state สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ครูยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังในการเรียนของเด็กๆ นักเรียน
     ครูกมลรัตน์  ฉิมพาลี กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.สพม.32 คณะศึกษานิเทศก์  ที่ได้มีนโยบายให้ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและคณะครู ให้พัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีแรงบันดาลใจอยากสอบชิงทุนในครั้งนี้ ประกอบกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านสะเต็มศึกษา จึงยิ่งทำให้มีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด กระบวนการและเทคนิคทั้งในและต่างประเทศ และอยากเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่า ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดใด ๆในชีวิต ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริง เราก็สามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตได้ อยากให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/90370