’เรือจ้างผู้สร้างคน’ ชนะเลิศสปอตวิทยุวันครูแห่งชาติปี 59

          ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี” โดยมีเนื้อหารณรงค์ให้เห็นถึงความทุ่มเทและเสียสละของครู เพื่อรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครูนั้น ขณะนี้ คณะอนุกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2559 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ จำนวน 10 รางวัล
          ทั้งนี้ เป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เรือจ้างผู้สร้างคน” ของทีมปีกหงส์ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ทุกวินาที” ของทีมMCNX และผลงาน “ครูคือผู้ให้ ศิษย์ดีได้เพราะครู” ของทีมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ชื่อผลงาน “คำครู” ของทีมช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ และชื่อผลงาน “ครูผู้ให้” ของทีมครีเอทีฟ เรดิโอ
          สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ครูภูเขา” ของทีมช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 2.5 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ต้นกล้าของครู” ของทีมโมชั่น อัลลัวร์ และผลงาน “Give a chance” ของทีมไพรมารี่ ปาจิงโกะ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ชื่อผลงาน “ครูผู้ให้” ของทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และผลงาน “แม่ครู” ของทีมโฮมโปรดักชั่น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุวันครูและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2559 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th–จบ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก