‘แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ’

 

แกะสลักน้ำแข็ง

      นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม ในงาน “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สร้างชื่อรักษาแชมป์ครองต่อเนื่องให้ประเทศไทยได้อีกครั้งเป็นปีที่ 8 และทั้ง 3 ทีมอาชีวศึกษา สามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ อีกหลายรางวัล จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ประเทศ 57 ทีม

แกะสลักน้ำแข็ง

      เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ มีดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ในชื่อผลงาน น้ำ ปลา นา ข้าว (Water – Fish – Paddy Field – Rice) โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ นักศึกษา 4 คนประกอบด้วย นายธนากร ศักดิ์สิงห์ นายกฤษณะ คบสหาย นายธนศักดิ์ พิพัฒน์ นายอภิสิทธิ ศรไชย ส่วนคะแนนรวม อันดับ ที่ 1 เป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลอันดับ 2 เป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน เศรษฐกิจ (Sufficiency Economy) ซึ่งครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ นายธนา นัทธี นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ และนายวรายุ บุตรทอง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้รับ 3 รางวัล คือรางวัลอันดับ 3 ของการแข่งขัน รางวัล Best Skill และรางวัล ป็อบปูล่าโวต (Popular vote) จากผลงาน หัวใจประเทศไทย (The Heart of Thailand) โดยครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายนิคม สุขีพิพัฒน์ นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายกีรติ จุฬาโอฬาร นายภัควัฒน์ พรมโสภา นางสาวบุษบา พรมโคต นางสาวธิดาพรรณ อุปถัมภ์และทีมของ ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 57 ทีม จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. ไต้หวัน 3.จีน 4.ฮ่องกง 5.เบลเยี่ยม 6. รัสเซีย 7.ฝรั่งเศส 8.เกาหลี ยูเครน 10.ญี่ปุ่น 11.สิงคโปร์ 12. อังกฤษ และ 13. มองโกลเรีย

     ทั้งนี้ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 8 มกราคม 2560 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 659 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 18.00 น.

แกะสลักน้ำแข็ง

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/419863