ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ปี 2562

  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
 
กรกฎาคม

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

อ่านข่าวย้อนหลังปี 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859