โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษ
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ประวัติการทำงาน
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 ส.ค.2554 - ปัจจุบัน)

  • นายก อบจ. จังหวัดปทุมธานี

  • สมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี 2 สมัย

 ผลงาน
 ด้านการเมือง
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544, 2548, 2550

 เครื่องราช
 อิสริยาภรณ์
  • มหาวชิรมงกุฎ

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550