โฮมเพจกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว

 

l คู่สมรส  นางพนิดา เทพกาญจนา (วัธนเวคิน)

 ตำแหน่งปัจจุบัน
l รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2555
 ประวัติการศึกษา


l นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
l Master of Comparative Law (Foreign Practice), George Washington University

    สหรัฐอเมริกา
l เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
l Master of Comparative Law (American Practice), George Washington University
    สหรัฐอเมริกา

 ประวัติการรับราชการ


l ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
l รอง​เลขาธิการส่ง​เสริมงานตุลา​การ
l ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร

 ประวัติการทำงาน
 ทางการเมือง


l รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
l รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
l รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
l สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
l รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
l สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2539 - พ.ศ.2540)
l รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2538 - พ.ศ.2539)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์


l มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
l มหาวชิรมงกุฎ
l จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318


S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550