โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)
ตั้งแต่
8 กันยายน 2558

วันเดือนปีเกิด 11 พฤษภาคม 2497

สถานที่เกิด  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สัญชาติ  ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน :  47/47 Casa Viva Condominium, เอกมัยซอย 12, สุขุมวิท 63,
                   คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา :

- วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Cornell University
-
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย George Washington University (B.A. George Washington University)
-
ปริญญาโท กฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ
(
M.A. International Law & Finance – George Washington University, National Law Center)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :

1999 – ปัจจุบัน                Chairman          Kempinskit AG.
1996 – ปัจจุบัน                Director            AEA – SOS International
2001 – ปัจจุบัน                CEO                CPB Equity Co., Ltd.
2001 – ปัจจุบัน                CEO                CPB Property Co., Ltd.
2009 – ปัจจุบัน                Director            Kempin Siam Co., Ltd.
2013 – ปัจจุบัน                President          SC Films Thailand
1989 – ปัจจุบัน                Director            Ocean Beauty Seafoods Inc.

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
นายโยธิน มูลกำบิล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
.

Bookmark and Share

Past Experience / Directorships :
 

1975 – 1978

ที่ปรึกษา

รองประธาน Hamengkubuwono สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1975 – 1978

ที่ปรึกษา

General M. Panggabean รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1975 – 1980

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสมัชชาการท่องเที่ยว
รับผิดชอบกำกับดูแลกฎระเบียบของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

1979 – 1984

ที่ปรึกษา

กระทรวงการคลัง, ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ
รับผิดชอบกำกับดูแลกฎระเบียบของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

1975 – 1985

ที่ปรึกษา

Antara, สำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

1987 – 1992

ที่ปรึกษา

BKPM, กรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศอินโดนีเซีย

1978 – 1982

Managing Partner

Touche Ross Indonesia
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการบริหาร
 

1980 – 2009

ผู้อำนวยการบริหาร

Airfast Indonesia, Cargo, Airline

1982 – 1997

Managing Partner

Business Advisory Group
บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน

1986 – 1993

ที่ปรึกษาพิเศษ

Accor, (Sofitel and Novotel)

1986 – 1991

กรรมการผู้จัดการ

Business Advisory Thailand
บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้คำปรึกษากับบริษัทที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน

1990 – 1995

Principal

SSEK, Law Firm, Jakarta, Indonesia

1990 – 2010

Chairman

Ocean Beauty Seafood Inc., USA

1993 – 1999

President

New York Palace Hotel

1996 – 1999

President

Hotel Bel Air

1997 – 1999

Chairman

Hotel Plaza Athenee

1998 – 1999

Chairman

Mandarin Hotel, Davao

1998 – 1999

Chairman

Asprey, PLC.

1993 – 1999

CEO

Property Holdings & Trusts of HRH Prince Jefri Bolkiah, Brunei

2002 – 2006

Director

MDX Lao Co., Ltd.

2002 – 2008

Director

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.

2003 – 2011

Director

Rajdamri Hotel Plc.

2003 – 2010

Director

AON Risk Services (Thailand) Co., Ltd.

2004 – 2010

Director

Sri Julasarp Plc.

2005 – 2012

Director

Minor International Plc.

2009 – 2010

Director

Christiani & Nielsen (Thai) Plc.

2010 – 2011

Director

SCB New York Life Insurance Plc.

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา:

- MM Worms Far East (Banque Worms)
- First Indo American Leasing (Bank of America)
- Siam Citizen Group – Managing Director ช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง
- Siam Citizen Leasing – Managing Director ช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง
- Thai Seri Seafood (ปรับโครงสร้าง)
- MBK Thailand – Managing Director ช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง
- Siam Motors Company – Managing Director ช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง
- LKT Thailand
- Ong & Company, Singapore
- Sim Lim, Singapore
- International Capital Corporation
- Bouraq Indonesia Airlines


 


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ผ่านมา : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ประวัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ผ่านมา : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net