โฮมเพจกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ.2499

 • คู่สมรส นางจิราภรณ์ ฉายแสง (เปี่ยมกมล)

 • twitter - chaturon

 • facebook - Chaturon Chaisang

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 27 กรกฎาคม 2529  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์

 • 24 สิงหาคม 2531  กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน

 • 24 กรกฎาคม 2531  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาชน

 • 22 มีนาคม 2535  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่

 • 19 ตุลาคม 2535  กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 • 1 มีนาคม 2538  โฆษกพรรคความหวังใหม่

 • 2 กรกฎาคม 2538  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่

 • 8 สิงหาคม 2538  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 17 พฤษภาคม 2539  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 • 29 พฤศจิกายน 2539  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 • 27 เมษายน 2542  เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

 • 6 มกราคม 2544  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

 • 17 กุมภาพันธ์ 2544  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 27 มกราคม 2545  รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

 • 5 มีนาคม 2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 38

 • 3 ตุลาคม 2545  รองนายกรัฐมนตรี

 • 6 กุมภาพันธ์ 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

 • 11 มีนาคม 2548  รองนายกรัฐมนตรี

 • 2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 2 เมษายน 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

 • 13 ตุลาคม 2549  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

 • 30 มิถุนายน 2556 - 22 พฤษภาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 • มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.)

 

 

 
คลิ้กที่ภาพถ่ายเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับทั้ง 5 ภาพ
 

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r