.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 214/2562
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเครื่องแบบ นศ.สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl)


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562

ซึ่งเป็นการกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-5, เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-3 และปีที่ 4-5, ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน (เสื้อ Shop) และชุดเครื่องแบบกีฬา โดยกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl]

รายละเอียดเพิ่มเติม :
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/144/T_0030.PDF
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  212 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎ ก.พ.ให้อายุครบ60ปีรับราชการต่อไป
  210 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา
  206 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
  195 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบฯยกเลิกการให้รางวัลผู้จัดทำหลักสูตร
  193 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล
  186 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
  184 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ รัฐมนตรีลาออก
  176 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  174 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  163 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ตรวจ/นายกสภามหาวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ