.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 172/2562
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการห้องเรียนดนตรี”


พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนดนตรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า โครงการห้องเรียนดนตรีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี โดยเริ่มจากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคอื่น ซึ่งโครงการห้องเรียนดนตรีนั้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความรักดนตรี เด็กสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและมีพรสวรรค์ได้ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนดนตรีจะช่วยฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้มากยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สพฐ. ได้ดำเนินโครงการตามขั้นตอนจนเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และในปัจจุบันมีเด็กในโครงการห้องเรียนดนตรี จำนวน 1,009 คน จึงควรที่จะมีการส่งเสริมเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนักดนตรีระดับประเทศและระดับโลกให้กับประเทศมากขึ้นต่อไป

นายพีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน พร้อมคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

สพฐ. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการห้องเรียนดนตรีในปีการศึกษา 2560 โดยมีโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

จากนั้นได้ขยายผลการดำเนินโครงการเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2561 อีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีในทุกภูมิภาคของประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับปีการศึกษา 2562 สพฐ. ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม พร้อมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการห้องเรียนดนตรี จำนวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี, โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี, โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา, โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ทุกโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  156 ลงนามความร่วมมือ รร.คุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2
  146 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4 ขอนแก่น
  141 ประชุม คกก.รร.ร่วมพัฒนา 2/62
  134 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47
  131 อ.ก.ค.ศ.ฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา
  117 พบครูภาษาจีน รุ่น4
  116 โครงการทำมาค้าขาย ที่สงขลา
  111 Edu Digital 2019 ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
  109 ยกระดับการสอนอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ