.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 152/2562
ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ได้มาทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่สำคัญที่สุด คือ “ไม่โกง ไม่รั่วไหล โปร่งใส และมีหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง” โดยได้รับเสียงสะท้อนและเสียงตอบรับว่ากระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะพวกเราทุกคนช่วยกัน หากเราซื่อสัตย์และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะเจริญมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ขอนำคำสอนของหลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถระ) วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร และหลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มาบอกเล่าให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ โดยท่านสอนว่าต่อให้มีวิสัยทัศน์อย่างไร ถ้าอยู่ในเรือที่รั่ว เรือนั้นก็จม ซึ่งรูรั่วนั้นเปรียบเสมือนการทุจริตคอร์รัปชั่น หากมีรู้รั่วแม้จะมีเครื่องยนต์ 4.0 เรือก็จมทั้งลำ และเงินที่ได้มาจากการโกง เงินที่ไม่สุจริต ก็ไม่มีทางเจริญมีแต่จะจนลง

จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ร่วมมือกระทำการสิ่งใดที่เป็นการทุจริตหรือไม่ร่วมมือกับสิ่งไม่ถูกต้อง ตนรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลาหลายปี และในที่สุดก็ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน ดังนั้นอย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในช่วงการทำงานของเรา และในอนาคตที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก็จะทำให้กระทรวงศึกษาธิการจะมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้บริหารงานและดูแลได้อย่างทั่วถึงและมีเวลาในการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสตามประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวคำอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วย

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า พี่น้องชาวเสมาธรรมจักรที่เคารพรัก ท่านทั้งหลายมาร่วมงานด้วยเจตนาดีอย่างยิ่ง ขอขอบคุณในความระลึกถึงที่มีต่อผู้อาวุโส น้ำใจของท่านช่วยต่ออายุของคนสูงอายุให้ยืนยาว ขอให้ชาวเสมาช่วยกันจรรโลงประเพณีที่งดงามให้ยังคงอยู่สืบไป และขอกล่าวในนามเพื่อนอาวุโสทุกคนว่า เราซาบซึ้งที่ได้เกิดมาเป็นลูกกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีโอกาสทำงานให้กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และช่วยกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
  097 นโยบายรับนักเรียนอนุบาล1
  092 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/62
  087 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  073 เผยแพร่บทความนำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
  065 ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติรักบี้ ชลบุรี
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
  059 ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ