.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 125/2562
คณะนักศึกษาจาก Harvard University เข้าพบ รมว.ศธ.


รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีด้านบริหารและการให้บริการแก่สังคม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษากับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในหลายประเด็น อาทิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หลักนิติธรรม นโยบายประเทศไทย 4.0 ผลการสอบ PISA ของเด็กนักเรียนไทย การศึกษาเพื่อชีวิต การเปิดให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เป็นต้น

การเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้นำคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา บริเวณชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  124 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  123 เตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  119 เปิดศูนย์ Innogineer Studio ม.มหิดล
  104 แม่โจ้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเกษตรระดับนานาชาติ
  095 ผลประชุม ก.พ.อ.2/62
  093 สสวท.-มรภ.ลงนามร่วมมือยกระดับการเรียนวิทย์ยุคใหม่
  091 แนวทางออกแบบหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  077 ประชุมกับ กกอ.
  071 เสวนา50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ม.มหิดล
  048 บรรยายฝ่าวิกฤตการศึกษาไทยด้วยคุณภาพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ