.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 109/2562
ศธ.ยกระดับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ ทดแทนของเดิมที่ใช้มาแล้วกว่า 10 ปี โดยคณะกรรมการ กพฐ.ให้ปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นรวมถึงโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ MEP-EP-IP ให้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น และสอดคล้องในทิศทางเดียวกับการที่มหาวิทยาลัยรับตรงจากเด็กที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเข้าไปเรียน International Program ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งวางมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและเกณฑ์ของครูผู้สอน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทุกประเภท

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ประชุม กพฐ. จะเสนอแนวทางการปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการการศึกษาพื้นฐานสู่สากล ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. รวมทั้งนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน และนักวิชาการ ร่วมพิจารณา โดยจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (IP) โดยใช้หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา หรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) โดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ B2 สามารถสื่อสารเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

3. หลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน (General English Program : GEP) เด็กต้องได้เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เน้นการสอนให้สื่อสารได้ ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง โดยนำครูจากโครงการ English Boot Camp ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และกระจายอยู่ทั่วประเทศมาสอน โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเด็กเพิ่ม

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมนานาชาติ IP (Education Hub) จำนวน 19 แห่ง English Program (EP) ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย และ Mini English Program (MEP) ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษบางวิชา รวม 400 แห่ง

เพื่อให้มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปตามแนวทาง IEP เห็นควรให้ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอน EP และ MEP ทบทวนตัวเอง และวางแผนที่จะปรับการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษให้เข้มข้นระดับ IEP ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาพื้นฐานสู่สากลจะได้จัดทำคู่มือ English HANDBOOK เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียน ซึ่งทุกอย่างจะอธิบายอยู่ในเอกสารดังกล่าว สำหรับโรงเรียนรอบใหม่หากมีความพร้อมสามารถใช้หลักสูตร IEP ได้เลย ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงใหม่นี้ โรงเรียนเอกชนสามารถนำไปใช้ได้

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
  084 มอบนโยบาย ผอ.สถานศึกษาใหม่ ที่นครนายก
  078 มอบนโยบายประชุม รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่น 3 ที่สงขลา
  068 ประชุมกับบอร์ด กพฐ.
  066 รศ.นพ.โศภณ ตรวจเยี่ยม รร.โครงการในพระราชดำริ จ.ตาก
  056 Edu Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  055 ติดตามโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่เชียงราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ