.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 66/2562
"รศ.
นพ.โศภณ"ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ


จังหวัดตาก - รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก (สพป.ตาก) เขต 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเดินทางและให้ข้อมูลการตรวจเยี่ยม

ในการตรวจยี่ยมครั้งนี้ รศ.นพ.โศภณ ได้เดินทางไปโรงเรียนต่าง ๆ ใน 3 อำเภอ คือ

  • อำเภอแม่สอด ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

  • อำเภออุ้มผาง ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) และโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ โรงเรียนบ้านกล้อทอ

  • อำเภอแม่ระมาด ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการคมนาคม ตรวจสภาพพื้นที่อาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู และเรือนพักนอนของนักเรียนบ้านไกล อีกทั้งติดดามสภาพปัญหาระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งพบว่าบางโรงเรียนในพื้นที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้ามา จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำทดแทน ซึ่งเป็นปัญหาต่อระบบการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดำรงชีวิตอีกด้วย

โอกาสนี้ รศ.นพ.โศภณ ได้ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

Written by ศตายุ วาดพิมาย, นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
Photo Credit ศตายุ วาดพิมาย, นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  056 Edu Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  055 ติดตามโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่เชียงราย
  050 กลุ่มทรูสนับสนุนโน้ตบุ๊ก 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ
  047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท.
  043 ประชุม ผอ.สพท.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  039 ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.
  034 ประชุม รร.ร่วมพัฒนา ที่เชียงราย
  032 ลงนามร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  031 บทบาทผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ