.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 4792561
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เตรียมเสนอแก้ไขคำสั่งปรับลดสำนักงานศึกษาธิการภาค เหลือ 6 ภาค


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ทำความเข้าใจเรื่องสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ซึ่งจะมีการเสนอขอแก้ไขคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อปรับลดจาก 18 ภาค เหลือ 6 ภาค ให้สอดคล้องกับการประกาศการแบ่งภูมิภาคบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้มี 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน จากนั้นจะมีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างทั้ง 6 ภาคดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ตนได้ตั้งคำถามต่อที่ประชุมด้วยว่า คปภ.ชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมติตัดโอนย้ายข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งเป็นการเห็นชอบตามความจำเป็นของตำแหน่งดังกล่าวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ แต่หากในอนาคตคณะกรรมการชุดนี้ยังมีอำนาจอยู่ในขณะที่สามารถกำหนดเรื่องงานบริหารบุคคลได้ มีคำถามว่าหากใช้อำนาจโดยมิชอบจะเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อให้การกำหนดอำนาจและการเกลี่ยอัตรากำลังต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ศธภ. หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แต่ขณะนี้การเกลี่ยอัตรากำลังและการดำเนินการต่าง ๆ ของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคนิ่งแล้ว ไม่ควรจำเป็นต้องใช้อำนาจ คปภ.อีก

ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการฯ กลับไปทบทวนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ คปภ.ว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ที่จะกลับมาใช้ตามกฎหมายปกติ รวมทั้งให้รวบรวมว่าคำสั่งมาตรา 44 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้นำมาพิจารณา เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณายกเลิกการใช้มาตรา 44 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่จำเป็นต่อไป

"สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีองค์ประกอบประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ, กรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เลขาธิการสภาการศึกษา, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ" (อ้างจาก ข่าวที่ 174/2560)


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
  433 เผยแพร่บทความ "ศธ.ชูธงบูรณาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค"
  417 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  410 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้
  401 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
  398 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก
  186 สพม.38 RE-X-Ray ยาเสพติด
  183 สพม.34 ประชุมจัดทำมาตรฐาน รร.พักนอน
  056 ศธภ.1 จัดเสวนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ที่ปทุมธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ