.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 379/2561
รมว.ศธ.บรรยาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน" เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชน และครูอาจารย์ ร่วมรับฟัง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบเดิมที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีการรายงานผลแบบ Copy and Paste โดยต้องทำความเข้าใจนิยามของคุณภาพทางการศึกษาก่อนว่า "คุณภาพทางการศึกษา" คือ การที่โรงเรียนสามารถสนับสนุนหรือจัดการศึกษาแก่นักเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ดีเพียงใด และสุดท้ายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างไร ส่วน “การประกันคุณภาพ” คือ กระบวนการในการตรวจสอบว่าคุณภาพตามความคาดหวังที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งการประเมินตนเองอย่างเข้มงวดจะเป็นหัวใจของการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่นั้น จะสะท้อนความสามารถของผู้บริหารและเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยให้สถานศึกษารับประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองด้วยการประเมินโรงเรียนตามรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและเขียนรายงาน เพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ อย่างสั้นและกระชับที่สุด คือ ปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด, มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับนั้น และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร จากนั้นส่งรายงานดังกล่าวให้กับต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าไปช่วยดูโรงเรียนทั้งในเรื่องคุณภาพตามที่รายงาน และการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนรายงานผลกลับมายังต้นสังกัดอีกครั้ง

ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ก็สามารถประเมินในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนจะได้รู้ว่าคุณภาพการศึกษาของตนเองอยู่ในระดับใด และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน ที่จะไม่สร้างภาระงานให้ครูอีกต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สถานศึกษาเอกชนมีส่วนสำคัญต่อระบบการจัดการศึกษาไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กหลายล้านคนทั่วประเทศ แม้ว่าครูโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยน้อยกว่าครูในสถานศึกษาของรัฐ แต่ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนหลายส่วน อาทิ การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  369 การศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่ Gen Next
  362 ปลัด ศธ.เยี่ยมชม รร.ในอินเดีย
  360 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/61
  353 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  330 วันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ
  325 กคศ เห็นชอบระเบียบการรายงานดำเนินการทางวินัย
  286 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  283 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/61
  278 งานคาราวานส่งเสริมการอ่าน อุบลราชธานี
  262 กศน.เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมการอ่าน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ