.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 369/2561
การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่ GEN NEXT


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่ GEN NEXT" ในงานครบรอบ 120 ปี คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย "SPC Academic Bazaar ติดปีกปัญญา พาสู่โลกอนาคต" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่หรือเด็กยุค Gen Z ควรเป็นการศึกษาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเด็ก Gen Z มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเด็กในยุคอื่น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประชากรไทย จำนวนเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและกำลังคนเข้าสู่วัยแรงงานลดลง ทำให้สถานศึกษาทุกระดับต้องปรับตัวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะของคนทุกช่วงวัย เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการกำลังคนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการคนมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ในส่วนของครูอาจารย์ก็ต้องปรับวิธีการสอนใหม่ ซึ่งการเรียนแบบเป็นทางการจะน้อยลง แต่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น รวมทั้งการเรียนและการทำงานกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการเรียนการสอน

นอกจากนี้ โรงเรียนถือเป็นสถานที่เพื่อเตรียมอนาคตและวิชาชีพให้เด็ก ครูแนะแนวต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญและดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้ เพื่อทำให้การศึกษาไทย 4.0 สร้างคนไทย 4.0 ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical Thinking) พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์คิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ ๆ (Creativity) รวมถึงมีทักษะการสื่อสาร (Communication) และความร่วมมือการมีส่วนร่วม (Collaboration) อีกทั้งการศึกษาไม่ใช่ของของกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ชุมชน และคนในสังคมด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าสถานศึกษาในเมืองกับชนบทยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก กระทรวงศึกษาธิการก็ได้พยายามลดช่องว่างและแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนในเมือง

ในส่วนของคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ที่ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยนานกว่า 120 ปีแล้ว ถือเป็นผู้ร่วมบุกเบิกการศึกษาของประเทศและร่วมสร้างคนไทยที่มีคุณภาพมาโดยตลอด จึงขอฝากให้โรงเรียนในเครือข่ายคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  362 ปลัด ศธ.เยี่ยมชม รร.ในอินเดีย
  360 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/61
  353 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  330 วันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ
  325 กคศ เห็นชอบระเบียบการรายงานดำเนินการทางวินัย
  286 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  283 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/61
  278 งานคาราวานส่งเสริมการอ่าน อุบลราชธานี
  262 กศน.เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมการอ่าน
  250 อนุมัติเชี่ยวชาญ 29 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ