.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 191/2561
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9


นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีนี้ คือ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดในประเด็นสถานศึกษาคุณธรรม, นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พูดในประเด็นกระทรวง (ส่งเสริม) คุณธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พูดถึงประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม และนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย พูดถึงประเด็นการส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยจัดในรูปแบบการเสวนาคนละ 10 นาที พร้อมทั้งเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนซักถามอีก 20 นาที เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการขององค์กรได้อย่างไร ผลลัพธ์เชิงสถิติและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ การเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยทีมนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่าย ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรม และนำเสนอร่างข้อตกลงร่วมของภาคีสมัชชาคุณธรรม

สำหรับการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมเห็นภาพรวมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตัวอย่างรูปธรรม แนวทางการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง และเกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งข้อสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

ร่วมกันสร้าง
"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม"


Written บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo คณะทำงานฯ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
  156 คำสั่ง สป.ให้ข้าราชการรักษาการเชี่ยวชาญ
  152 อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
  143 สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
  139 กคศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยและสาขาขาดแคลน
  134 ผลประชุม กช. 2/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ