.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 177/2561
ศธ.กำหนดแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีหนังสือสั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน กรณีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน เช่น การรับประทานเส้นขนมจีนกับน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ กรณีอาหารกลางวันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้ทราบทางสื่อมวลชนแล้วนั้น

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยขอให้มอบหมายศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนในจังหวัด โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการของนักเรียน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานการตรวจติดตาม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น

4. การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้ยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว

6. การดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 และรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561


Written by กนกนภา ลาผ่าน, กรธัช มีวงศ์
Photo
กิตติกร แซ่หมู่
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
  156 คำสั่ง สป.ให้ข้าราชการรักษาการเชี่ยวชาญ
  152 อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
  143 สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
  139 กคศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยและสาขาขาดแคลน
  134 ผลประชุม กช. 2/61
  107 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2561
  100 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
  099 ผลประชุม กช.1/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ