.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 174/2561
สช.จัด
Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน


เลขานุการ รมว.ศธ. ย้ำให้โรงเรียนเอกชนปรับตัวรองรับอาชีพ 4.0 สอนวิชาใหม่ที่จำเป็น เช่น Coding  STEM ภาษาอังกฤษ แต่ต้องไม่ลืมสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างเด็กดีและเก่ง โดยใช้ความดีนำ เพื่อนำพาประเทศเจริญรุ่งเรืองต่อไป

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน ด้วยระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด, คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ม.ล.ปริยดา กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการที่ตนเคยบริหารงานโรงเรียนเอกชน ทำให้เข้าใจปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนเอกชนประสบ ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนเอกชนสามารถแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาให้กับรัฐบาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีโรงเรียนที่หลากหลายรูปแบบ สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนเอกชนยังคงประสบปัญหา หรือต้องการให้แก้ไขระเบียบ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดคุณภาพต่อการศึกษา สามารถรวบรวมข้อเสนอมายังคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรไทยมีจำนวนลดลงเหลือเพียงปีละ 120,000 กว่าคน ย่อมส่งผลให้อัตราเด็กเข้าเรียนลดลงด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น หากแต่โรงเรียนของรัฐก็มีปัญหาเช่นกัน ทำให้ขณะนี้ได้ยุบโรงเรียนไปแล้วหลายแห่ง เนื่องจากไม่มีเด็กเรียน และยังมีผลกระทบจากการที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้ระบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป มีการเรียนออนไลน์มากขึ้น การประกอบอาชีพเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน จึงต้องรองรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุค 4.0 โดยมีสาขาวิชาที่จำเป็นเข้ามาเสริม เช่น Coding, STEM ภาษาอังกฤษ ฯลฯ แต่ครูก็ยังต้องสอนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควบคู่ไปกับการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ "เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง" โดยใช้ความดีนำ ก็จะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองต่อไป


Written by อิชยา กัปปา
Photo
กิตติกร แซ่หมู่
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
  156 คำสั่ง สป.ให้ข้าราชการรักษาการเชี่ยวชาญ
  152 อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
  143 สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
  139 กคศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยและสาขาขาดแคลน
  134 ผลประชุม กช. 2/61
  107 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2561
  100 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
  099 ผลประชุม กช.1/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ