.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 121/2561
ศธ.
ประกาศรายชื่อ 40 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)


(30 เม.ย.61) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ว่า โรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันมาแล้ว 3-4 ครั้ง โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมาโดยตลอด ทำให้มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน

ทั้งนี้ จะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะมีการออกแบบและยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มข้น มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

โดยการบริหารงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ผู้นำระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น ๆ ขณะที่การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการนั้นจะเป็นไปในกลไกประชารัฐ โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมกับภาคประชาสังคมในท้องถิ่นในการบริหารจัดการอีกด้วย ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School โดยในระยะแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 40 โรงเรียน แบ่งเป็นสังกัด สพฐ. 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียน (ในวงเล็บคือภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนทั้ง 10 ราย) ดังนี้

1. โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  สพป.นครปฐม เขต 1 (กลุ่มสยามพรีเสริฟฟู้ดส์)

2. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ)

3. โรงเรียนบ้านหนองเงือก  สพป.ลำพูน เขต 1 (TRUE Connext ED)

4. โรงเรียนอนุบาลเต่างอย  สพป.สกลนคร เขต 1 (TRUE Connext ED)

5. โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  สฟป.เชียงราย เขต 1 CP ALL Connext ED

6. โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (CP ALL Connext ED)

7. โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)  สพป.นครราชสีมา เขต 3 (CPF Connext ED)

8. โรงเรียนชุมชนบ้านวัด  สพป.นครราชสีมา เขต 6 (CPF Connext ED)

9. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 (Mitrphol Connext ED)

10. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 5 (Mitr Phol)

11. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ ขอนแก่น (Mitr Phol Excellent Model School (EMS))

12. โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (Mitr Phol Connext ED)

13. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (Mitr Phol Connext ED)

14. โรงเรียนวัดบางกอบัว  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (กลุ่ม ปตท.-PTT Connext ED)

15. โรงเรียนวัดถนนกระเพรา  สพป.ระยอง เขต 2 (กลุ่ม ปตท.-PTT Connext ED)

16. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า  สพป.สุโขทัย เขต 1 (กลุ่ม ปตท.-ปตท.สผ.)

17. โรงเรียนผดุงวิทยา  สพป.พิษณุโลก เขต 3 (กลุ่ม ปตท.-ปตท.สผ.)

18. โรงเรียนบ้านบึงทับแรด  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (กลุ่ม ปตท.-ปตท.สผ.)

19. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์  (โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอิสาน)

20. โรงเรียนอนุบาลแคนดง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ThaiBev)

21. โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ThaiBev)

22. โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)  สพป.อำนาจเจริญ (ThaiBev)

23. โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) น่าน สพม. เขต 37 (ThaiBev)

24. โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ThaiBev)

25. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์   สพม. เขต 24 (ThaiBev)

26. โรงเรียนบ้านท่าตูม  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ThaiBev)

27. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สุราษฎร์ธานี  สพม.เขต 11 (ThaiBev)

28. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา  สพป.ลำปาง (ThaiBev)

29. โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ThaiBev)

30. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  สพป.ปัตตานี เขต 1 (ThaiBev)

31. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี  สพม.เขต 15 (ThaiBev)

32. โรงเรียนวัดสิงห์ ชัยนาท  สพม.เขต 5 (ThaiBev)

33. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม เชียงใหม่ (ThaiBev)

34. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  สพป.เชียงราย เขต 3 (ThaiBev)

35. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  สพป.ตาก เขต 2 (ThaiBev)

36. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่  สพป.ตาก เขต 2 (ThaiBev)

37. โรงเรียนบ่อเกลือ น่าน  สพม.เขต 37 (ThaiBev)

38. โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง   สพป.มหาสารคาม เขต 1 (บ้านปู)

39. โรงเรียนร่องคำหงส์ทองวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (บ้านปู)

40. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 5 (บ้านปู)

ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 40 แห่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กล่าวว่า ต้องการให้โรงเรียนทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความต้องการให้มีโรงเรียนร่วมพัฒนาครบทุกจังหวัด และต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ที่สนใจเข้ามาร่วมมือดำเนินการโครงการนี้


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ