.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 94/2561
สร้างรากฐานแห่งการอ่าน สู่การพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ร่วมกับคุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

"ไม่มีคนเก่งคนไหน ไม่อ่านหนังสือเยอะ ไม่มีใครเก่งโดยธรรมชาติ แม้แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านยังอ่านหนังสือตลอดเวลา ตกปีละ 80 เล่ม" เป็นคำกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งของ รมว.ศึกษาธิการ ในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ ยังได้กล่าวอีกว่า เราไม่ควรรณรงค์การอ่านผ่านสื่อ Digital มากจนเกินไป เพราะจากการทดลองพบว่า การอ่านหนังสือจากหนังสือ คนจะจำและเข้าใจมากกว่าการอ่านจาก e-Book

สำหรับการดำเนินงานโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ในปีนี้ จะนำเงินเหลือจ่ายไปดำเนินการจัดทำห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือดี ๆ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบโครงการ Reading Award Program (R.A.P.) คือ การอ่านเพื่อสะสมแต้ม 1 หน้า 1 แต้ม โดยมีครูเป็นผู้รับรองเพื่อนำแต้มสะสมมาแลกรางวัล ไม่ต้องกังวลว่าเป็นการติดสินบนให้กับเด็ก ถือเป็นการให้รางวัลที่เกิดจากผลการกระทำ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นความร่วมมือของไทยเบฟเวอเรจและเหล่าพันธมิตร จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เกิดการอ่านวันละ 15 นาที เนื่องจากได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะกระตุ้นให้สมองพัฒนา ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียน และตั้งเป้าดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวาง มูลค่า 200,000 บาทต่อโรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรม “อ่านวันละ 15 นาที” และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน”

โดยจะมีครูแจกบันทึกรักการอ่าน หรือให้นักเรียนเข้ามาให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ TheHappyRead.com หลังจากนั้นโครงการจะคัดเลือก 10 บันทึกการอ่านที่น่าสนใจ และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น เพื่อรับรางวัลพิเศษต่อไป

ติดตามรายละเอียดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ที่ www.TheHappyRead.com


Written อิชยา กัปปา
Photo Credit อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  091 กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
  050 ประชุมองค์กรหลัก 4/1561
  049 ห้องเรียนภาษาจีน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ