.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 86/2561
ศธ.เตรียมจัดงานครบรอบ 126 ปี ในวันที่ 2 เม.ย.2561


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี น้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 7.30 น. จะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 10.30 น. จัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี ชื่อว่า “126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลัง วังจันทรเกษม” ความหนากว่า 270 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดทั่วประเทศ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วย


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา
Photo ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
  037 100 ปีการศึกษาเอกชน
  025 อนุมัติเชี่ยวชาญ
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ