.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 72/2561
รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ


กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ" เริ่มดำเนินการในปีนี้ 77 แห่ง ให้มีความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อมุ่งหวังช่วยนักเรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กว่า 6,000 คน ได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีในลักษณะโรงเรียนประจำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาประชารัฐ" โดยมี พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา) เข้าร่วมกว่า 150 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ในลักษณะโรงเรียนประจำ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวมทั้งนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย

โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 4 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องที่พัก อาหาร การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ต้องมีครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเด็กโตก็จะเน้นเรื่องการปลูกฝังในเรื่องต่าง ๆ ตามช่วงวัยให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีคุณธรรม ดูแลตัวเองได้ ส่วนการดูแลในที่พักจะจัดให้ครูดูแลนักเรียนซึ่งแยกชายหญิง นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนลักษณะเช่นนี้ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการครั้งแรกในปีนี้ เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้นำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,277 คน และระดับ ปวช./ปวส. จำนวน 875 คน รวมทั้งสิ้น 6,152 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับนักเรียน และเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 134 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้แนวทางแก่บุคลากรในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในระหว่างการอบรมครั้งนี้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอีกด้วย


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ปกรณ์ เรืองยิ่ง, นวรัตน์ รามสูต
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
 

072 อบรมความพร้อม รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ที่สงขลา

  048 บรรยายคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ที่ มอ.ปัตตานี
  039 กศน-สอศ ลงนามร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมใน จชต.ที่ปัตตานี
  013 Big Data ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ปัตตานี
  616 นายกฯ และรัฐมนตรีลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ปัตตานี
  612 ประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาใน จชต.
  535 ศรีสะเกษ แชมป์โลก WBC ให้กำลังใจนักมวยโครงการสานฝันฯ
  441 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่ปัตตานี
  414 ประชุมติดตามงานและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  404 เปิดสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อของเยาวชนชายแดนใต้ ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ