.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 40/2561
ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมร่วมขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ 10 กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เตรียมให้ทุกสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงไปจนถึงกว่า 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ

วันนี้ (11 ก.พ.2561)  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานี ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้าร่วมรับฟังนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ จำนวนมาก

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมผนึกกำลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยจะขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"  ทั้ง 10 เรื่อง เพราะทุกเรื่องล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งสิ้น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กศน.ตำบล ที่ต้องการให้เข้าไปร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ซึ่งในเบื้องต้นจะมีกรรมการจำนวนประมาณ 7-12 คน แต่อาจจะเสริมเพิ่มเติมได้หากมีผู้ที่มีความสามารถ มีจิตอาสา พร้อมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้น

ทั้งนี้ การทำงานของ ศธ.จะต้องสอดคล้องรองรับกับกรอบงาน 10 เรื่อง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้

  • "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

  • "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

  • "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

  • "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

  • "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

  • "รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

  • "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

  • "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

  • "รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การทำงานในระดับจังหวัด มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานกับคณะกรรมการโครงการไทยนิยมฯ ระดับจังหวัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ, ส่วนระดับอำเภอ ทางสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ก็จะมีส่วนสำคัญกับการทำงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ, ระดับตำบล จะเพิ่มเติมสถานศึกษาในแต่ละตำบล รวมทั้งสำนักงาน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ตำบล เข้าไปทำงานร่วมกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ศธ.จะเพิ่มเติมการทำงานในระดับภาค โดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ของ ศธ. ไปทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายอีกด้วย


 

รู้จักกับโครงการ
"ไทยนิยม ยั่งยืน"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/กราฟิกปก
ธเนศ งานสถิร
: ถ่ายภาพ
11/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  027 ประชุมองค์กรหลัก 3/1561
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
  020 ต้อนรับนักกีฬาสโนว์บอร์ด
  019 ปรับปรุงภูมิทัศน์การบูรณะวังจันทรเกษม
  017 วันครู
  012 แถลงข่าววันครู
  009 ประชุม คกก.บูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
  007 มอบดอกกล้วยไม่แด่นายกฯ
  002 ปฏิรูปอาชีวะ-อุดมศึกษา
  001 แถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ