.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 39/2561
กศน.-อาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมป้อนธุรกิจชายแดนใต้ 1 อำเภอ 1 ชิ้นงาน


"กศน.และอาชีวศึกษา" ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน เพื่อป้อนธุรกิจ SMEs-วิสาหกิจชุมชน-OTOP ในพื้นที่ 5 จชต. ตั้งเป้า 1 อำเภอ 1 ชิ้นงาน เตรียมคิกออฟโชว์นักธุรกิจเพื่อติดต่อซื้อขายครั้งแรกเดือนมีนาคมนี้

วันนี้ (11 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน กศน.และ สอศ. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อำเภอ) ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ในการคิดค้นและดำเนินการให้เกิด "ชิ้นงาน" ที่เป็นนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชน

โดยสำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาและตัดสินใจในการนำประชาชนที่มาศึกษาทั้งหลักสูตรระยะยาว/ระยะสั้น ที่ประกอบอาชีพและมีแนวคิดจะพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน แต่ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร ส่งต่อให้ สอศ.ในพื้นที่ ส่วน สอศ. มีหน้าที่ในการจัดอาจารย์ช่าง และร่วมกับผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมทั้งให้นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา สังเกตการณ์ และฝึกปฏิบัติการอีกด้วย

ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดเป็นระบบ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งจากการลงพื้นที่และนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ก็เห็นว่าอำเภอต่าง ๆ ในชายแดนภาคใต้ต่างก็มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมาก เช่น ลูกหยี การแปรรูปส้มแขก ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าจะร่วมกันสนับสนุนให้เกิด "นวัตกรรมชิ้นงาน" ให้ผู้ประกอบการอย่างน้อยอำเภอละ 1 ชิ้นงาน และในเดือนมีนาคมนี้จะมีการนำชิ้นงานมาจัดแสดงและเชิญนักธุรกิจมาเยี่ยมชมเพื่อติดต่อซื้อขายครั้งแรกได้


เลขา กศน. และรองเลขา กอศ. ร่วมลงนาม


พิธีลงนาม มีรอง ผวจ.ปัตตานี และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน


รมช.ศธ.และคณะทำงาน พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมงาน


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของ จชต.ที่จะนำไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8, พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ฯลฯ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
11/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  013 Big Data ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ปัตตานี
  616 นายกฯ และรัฐมนตรีลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ปัตตานี
  612 ประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาใน จชต.
  535 ศรีสะเกษ แชมป์โลก WBC ให้กำลังใจนักมวยโครงการสานฝันฯ
  441 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่ปัตตานี
  414 ประชุมติดตามงานและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  404 เปิดสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อของเยาวชนชายแดนใต้ ที่สงขลา
  372 ติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ยะลาและนราธิวาส
  362 เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  357 เยี่ยมเยียนพบปะครู-นักเรียนตาดีกา ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ