.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 252/2560
เตรียมจัด
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๓ พ.ค.๖๐


พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รายการ "ตามรอยพ่อ" คืนวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๕ รูป ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

พร้อมกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ "พระพุทธนรสีห์” พระพุทธรูปยุคเชียงแสน ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่ง และไม่เคยอัญเชิญออกนอกสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะมาก่อน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพิธี โดยริ้วขบวนตามแบบโบราณราชประเพณีอันงดงาม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่าตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่งนัก ถือเป็นบุญใหญ่หลวงแก่ผู้ได้เฝ้าถวายบูชาอันจะก่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทอดพระเนตรเห็นในวิหารหลวง วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ตรัสว่า พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสนองค์นี้มีลักษณะที่งดงามเหลือเกิน ถือเป็นบุญตาที่ได้แลเห็น

เจ้านายฝ่ายเหนือจึงได้พร้อมใจกันทูลถวาย จึงได้ทรงรับมาตั้งไว้บูชาในท้องพระโรง วังวรดิศ ใกล้กับสะพานดำรงสถิต ใคร ๆ ไปเห็นก็ชมทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดมาก ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันที่ทรงมีต่อเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเมืองเชียงใหม่ วันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกิจจะเสด็จพระราชดำเนินลงไปเมืองสมุทรปราการเพื่อทรงรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียทูลเกล้าฯ ถวาย และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช เมื่อยังเป็นพระยาสุขุมวินิจฉัย เชิญมาจากอินเดียจนถึงเมืองสมุทรปราการ เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่สถานีหัวลำโพง ได้ทรงพระกรุณาเสด็จแวะที่วังวรดิศ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง พอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงมีพระราชดำรัสว่า “พระองค์นี้งามมากและแปลกจริง ๆ“

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและเจ้านายฝ่ายเหนือจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานพระนามถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” และเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญแต่นั้นมา อัญเชิญประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัมพรสถาน อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระพุทธนรสีห์ยังสถิตอยู่ในพระราชมณเฑียรตราบจนบัดนี้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีมหามงคลฯ ร่วมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประชาชนในส่วนกลางสามารถเข้าร่วมพิธีมหามงคลฯ ได้ที่พระลานพระราชวังดุสิต ผู้ที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๐ น. เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD), ช่องดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN), และ NBT World

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรับฟังพิธีมหามงคลนี้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ หรือจะรับชมทาง face book "liveNBT2HD" สำหรับท่านที่ต้องการบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๒๘ บท สามารถถ่าย "QR Code" ดาวน์โหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณข่าวจาก prd.go.th
20/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  209 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
  195 ปาฐกถาที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักจุฬาราชมนตรี
  192 ผลประชุมองค์กรหลัก 15/2560
  188 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ