.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 151/2560
สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) เข้าพบผู้บริหาร ศธ.


วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560) เวลา 7.30 น. สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) นำคณะวงโยธวาทิตซึ่งชนะเลิศระดับโลก 3 วง โชว์การแสดงประเภท DrumLine Battle, BrassLine Battle และ Marching Show Band Open Class ให้คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับชมรับฟัง อาทิ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ

ก่อนการแสดงดังกล่าว ตัวแทนสมาคมฯ เข้ารับฟังแนวทางการส่งเสริมการประกวดวงโยธวาทิตระดับโลกในประเทศไทยจาก รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เพื่อต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประกวดในภูมิภาคเอเชีย โดยขณะนี้สมาคมฯ เป็นองค์กรที่ดูแลจัดการแข่งขันการประกวด "วงโยธวาทิตโลก หรือ Thailand World Music Championships" ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การจัดทำวงโยธวาทิต เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออุปกรณ์ รวมทั้งการฝึกซ้อม และเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนหลายแห่งจำเป็นจะต้องระดมหาเงินสนับสนุนด้วยตนเอง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีหรือเดินทางไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียน-ครูผู้ฝึกสอนต่างต้องเสียสละเวลาส่วนตัวในการซ้อมร่วมกันเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมง จึงขอแสดงความยินดีต่อวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่ได้มาแสดงในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และมีวินัยในการฝึกซ้อมร่วมกันมาโดยตลอด

เรื่อง "วินัย" ถือเป็นเรื่องสำคัญตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้เด็ก ๆ ได้รับการฝึกทางด้านวินัย อันจะส่งผลต่อพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) ต่อไป

ทั้งนี้ จากการหารือกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มารับชมรับฟังแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นเงินเหลือจ่ายของกระทรวงในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพราะนอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาในโครงการที่สำคัญ เช่น การช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือโรงเรียน ICU การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การส่งเสริมสะเต็มศึกษา การส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ แล้ว ในด้านดนตรีและกีฬา ก็จะให้ สพฐ.พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

สำหรับการประกวด "วงโยธวาทิตโลก หรือ Thailand World Music Championships" เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ในครั้งแรกนั้น เป็นการประกวดในระดับนานาชาติ หรือ Thailand International Marching Band Competition มีชื่อย่อว่า "TIMBC" โดยมีวงโยธวาทิตจากต่างประเทศเข้าร่วมประกวด ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีวงโยธวาทิตจากต่างประเทศเข้าร่วมการประกวด และได้มีการจัดการประกวดประเภท Street Parade และประเภท DrumLine Battle ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย บนถนนพระราม 1 อีกด้วย

ในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น "การประกวดวงโยธวาทิตโลก หรือ Thailand World Music Championships" และได้ทำการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้มีการเพิ่มเติมประเภทของการประกวด คือ BrassLine Battle โดยสมาคมเป็นผู้คิดค้นการประกวดประกวด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประกวดในประเภทนี้ และปัจุบันได้ความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ

ต่อมาในปี 2557 ได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย)” เพื่อเป็นการพัฒนาการประกวดวงโยธวาทิต และกิจกรรมวงโยธวาทิตของประเทศไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นไป

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเป็นรางวัลแก่วงโยธวาทิตที่ชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาทิตโลก"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
23/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  150 ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
  149 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ