.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 136/2560
ศธ.
มอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ที่นครศรีธรรมราช


จังหวัดนครศรีธรรมราช - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอนบพิตำ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นประธานมอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ในพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จำนวน 3 จุด โดยมีผู้บริหารในสังกัด และผู้บริหารในพื้นที่หลายภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมอบบ้านครั้งนี้ เช่น นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสุรพล โชติธรรมโม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 /มัธยมศึกษา เขต 12 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ส่วนคณะพวกเราที่มาครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ได้ปรารภถึงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทั้ง 12 จังหวัด จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน กศน. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ด้วย ซึ่งหากเราตั้งข้อสังเกตก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในภาคต่าง ๆ คนไทยจะมีน้ำใจ เมตตาอารี กรุณายิ่ง เดินทางข้ามภาค ข้ามจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือกัน ดังเช่นหน่วยงานทั้งสองของกระทรวงศึกษาธิการต่างส่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญการมาช่วยซ่อมแซม ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งสร้างบ้านให้แก่ประชาชน และจากการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่างก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงขอให้มองเหตุการณ์นี้ที่ผ่านพ้นไปแล้วว่า เป็นเรื่องของภัยพิบัติ ใครก็ห้ามไม่ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คนไทยทุกภาคส่วนต่างมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกัน เพราะ "จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยด้วยกัน"

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานสอนไว้ว่า "คนไทยต้องมีความรู้รักสามัคคี ประเทศชาติจึงจะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และมีความร่มเย็นเป็นสุขได้" ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้ง 5 ท่าน


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบกุญแจบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง จำนวน 5 หลัง ในหมู่ 1,2, 5 และหมู่ 10 ของตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านที่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และ สอศ. ร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อมอบให้ประชาชน ดังนี้

- นางสาวชุลีพร งามขำ
- นายเสนอ รัตนวงศ์
- นายจิรวุฒิ เมืองสุวรรณ์
- นางสาวสายพิณ ประดับเพชร
- นายจำเนียร แซ่ตัน

นอกจากนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมมอบพัดลม หม้อหุงข้าว รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 5 หลังดังกล่าวอีกด้วย จากนั้น ม.ล.ปนัดดา และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และ สอศ. ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน นับตั้งแต่ประสบภัยพิบัติจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรธรรมราช (กศจ.นครศรีธรรมราช) รวมทั้งนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานของ กศจ. และการหาสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
18/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  133 ผลประชุมองค์กรหลัก 11/2560
  123 บรรยายการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สกลนคร
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  116 ศธ-สธ ลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  113 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
  108 ตรวจเยี่ยม ITD
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ