.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 126/2560
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 "กระบี่เกมส์


จังหวัดกระบี่ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 "กระบี่เกมส์ : เกมส์แห่งความสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา" โดยมีนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 3 แห่งทั่วประเทศ และนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 "กระบี่เกมส์ : เกมส์แห่งความสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา" มีนักเรียนห้องเรียนกีฬาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ร่วมกับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 420 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนกีฬาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่มีส่วนผลักดันให้การทำงานทั้ง 2 โครงการ คือ "ห้องเรียนกีฬา" และ "สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" มีความก้าวหน้าในการริเริ่มจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ เราเคยวาดความฝันในโครงการห้องเรียนกีฬาว่า "เส้นทางสู่ฝัน สรรสร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล" ซึ่งเราได้เดินทางตามความฝันมาระยะหนึ่งแล้ว จึงขอให้ความฝันและความมุ่งหวังของเราเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในอันที่จะให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในประเทศไทยที่มีความสามารถและทักษะด้านการกีฬาได้เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเดินไปสู่แรงบันดาลใจ และประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการกีฬา เป็นนักกีฬาไทยที่มีความเป็นเลิศสู่สากลอย่างสง่าผ่าเผยต่อไป

รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการกีฬาที่จะนำเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงมอบหมายให้กระทรวงทั้งสองทำงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหลักในการดำเนินงาน ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้สถาบันการพลศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้การกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการเล่นกีฬา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การกีฬาเป็นเรื่องที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ ส่งผลต่อการพัฒนาคน ให้มีความรู้ ความเจริญทางด้านจิตใจ ร่างกาย มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสำเร็จที่ได้จากการพัฒนา จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งสำหรับประเทศชาติต่อไป จึงขอให้ความพยายาม ความหวัง ความตั้งใจ ความเสียสละ ความอดทน ของทุกท่านได้ประสบความสำเร็จทั้งวันนี้และวันข้างหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมตลอดมา ขอให้นักกีฬาทุกคนใช้สปิริต จิตวิญญาณของนักกีฬาที่มีคุณค่าและคุณภาพ ได้เล่นกีฬาโดยใช้ความสามารถ มีมารยาทการแข่งขันที่งดงาม ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ต้องรู้จักพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงกับที่ทุกคนได้มุ่งหวัง และจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป

เมื่อนั้น "กีฬา" ก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง.ทีมสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ทีมโรงเรียนสารคามพิทยาคม


ทีมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


ทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงปิดเทอมในปีนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
13/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ