.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 123/2560
บรรยาย "
กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี"


จังหวัดสกลนคร - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถา เรื่อง "กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี" ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ "คนดีเมืองสกล" จัดโดยชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล (ชสส.) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็ก คือ การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่โตมาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดยา นิสัยไม่ดี และพูดจาหยาบคาย ซึ่งนิสัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก โดยค่อย ๆ สั่งสมมา

ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ หรือตอนที่ลูกอยู่ในช่วงปฐมวัย เพราะวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่เด็กสัมผัสได้ถึงความรัก ความดี และความไม่ดี แต่หากไม่สอนลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก พอโตไปก็จะยิ่งสอนไม่ได้

ในส่วนของทฤษฎีการเลี้ยงลูกนั้น มีผู้ทำวิจัยและเขียนเป็นหนังสือจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีทฤษฎีใดดีที่สุด แต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่พบว่าพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมีลักษณะอย่างไร และพ่อแม่ที่มีลูกดีมีลักษณะอย่างไร ซึ่งงานวิจัยของ ศ.นพ.เซอร์ ไมเคิล รัทเธอร์ จิตแพทย์เด็กชื่อดังชาวอังกฤษพบว่า พ่อแม่ที่มีลูกเก่ง คือ

1) พ่อแม่ที่พูดคุยและเล่นกับลูกมาก ด้วยการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง พูดคุยและฟังลูก ไม่ใช่พูดกับลูกฝ่ายเดียว

2) รู้ใจลูก พ่อแม่ที่มีลูกเก่งมักอ่านใจและอ่านอาการของลูกออก รวมทั้งรู้ว่าเวลาใดที่ควรเรียนและเวลาใดที่ลูกควรพัก

3) สนับสนุนลูกตามความสามารถของลูก เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา, ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น

4) หาประสบการณ์ กิจกรรม และของเล่นที่หลากหลาย เช่น พาลูกไปชมพิพิธภัณฑ์

5) สอนตรง กล่าวคือหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่งอะไรก็สอนสิ่งนั้น เช่น อยากให้อ่านหนังสือเก่งก็ต้องสอนอ่านหนังสือ, อยากให้เก่งดนตรีก็ต้องสอนดนตรี แต่ไม่ควรยัดเยียดให้ลูก ต้องรู้ใจ และดูความสามารถของลูกด้วย

ทั้งนี้ ความเก่งหรือ IQ จะมาจากกรรมพันธุ์เกินร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นเรื่องของโอกาส คนรวยกับคนจนมีโอกาสไม่เท่ากัน หากต้องการมีลูกเก่งก็เป็นเรื่องของโอกาส แต่ถ้าต้องการมีลูกดีขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ ด้วยการสอนลูกว่าอะไรถูกอะไรผิด สอนให้มีความรักแผ่เมตตา ไม่ใช่แผ่แม่เบี้ย ตลอดจนสอนให้คิดก่อนทำ และสำคัญที่สุดคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นและปฏิบัติตาม

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเด็กปฐมวัยกว่า 800,000 คน ซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมีเด็กจำนวนกว่า 100,000 คน ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่มีข้อมูลว่าไปเข้าศึกษาในสถานศึกษาใด อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลเด็กเหล่านี้ โดยต้องให้ความสำคัญกับครูที่สอนปฐมวัยด้วย รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่ความพร้อมก็ไม่ควรขยายการรับเด็กเข้าศึกษา

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล "คนดีเมืองสกล" จำนวน 25 คน ประกอบด้วย รางวัลคนดีเชิงประจักษ์ จำนวน 10 คน และรางวัลคนดีควรส่งเสริม จำนวน 15 คน โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกย่องคนดีเป็นเรื่องสำคัญ และรางวัลคนดีเมืองสกลก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่คนในจังหวัดร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ความดีงามเกิดขึ้น โดยผู้ได้รับรางวัลก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ฝากให้ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล พิจารณาแนวทางการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มคนสาวที่ด้วย เพราะการมอบรางวัลไม่จำเป็นต้องมอบให้แก่ผู้สูงวัยเสมอไป แต่การยกย่องคนหนุ่มสาวที่มีความดี ก็สามารถทำให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้คนเหล่านั้นทำความดีต่อไปด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  116 ศธ-สธ ลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  113 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
  108 ตรวจเยี่ยม ITD
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 MBU Challenge #2
  086 การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ