.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2560
วันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบปีที่ 9


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ครบรอบปีที่ 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 (ห้องเธียเตอร์) กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9" ในครั้งนี้ โดยถือเป็นโอกาสดีที่ได้พบกับผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา กศน. ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงเน้นย้ำให้การศึกษาต้องเปิดโอกาสเพื่อให้คนมีอาชีพ มิเช่นนั้นการศึกษาก็จะเสียเปล่า จึงขอฝากงานสำคัญให้ กศน. ต้องช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว ต้องมีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนต่อไป

ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของ กศน. เป็นอย่างมาก เพราะ กศน. เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาให้ประชาชน พัฒนาระบบการสอนแบบเดิม ๆ ด้วยการบูรณาการความรู้ตามหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการที่สำคัญของ กศน. ในปีนี้ สำนักงาน กศน.ได้จัดโครงการอบรม Boot Camp ภาษาอังกฤษ เพราะมีความจำเป็นต้องเร่งยกระดับเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการจัดอบรม Boot Camp ให้แก่ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 40,000 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของครู และจะจัดตั้งศูนย์อบรม Boot Camp จำนวน 18 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการส่งเสริมให้ครูที่เข้าอบรม Boot Camp ในแต่ละศูนย์ สามารถสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก และให้เด็กไปสอนพ่อแม่และผู้ปกครองต่อ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องพูดได้คล่อง แต่ขอให้สื่อสารได้

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ได้มีโครงการจัดอบรม Boot Camp ด้วยเช่นกัน ภายใต้โครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน" ครั้งที่ 1 (Education to Employment: Vocational Boot Camp) และแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าปัจจุบันเราขาดครูอาชีวศึกษา แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ขาด เพราะมีความร่วมมือกับ "ครูในโรงงานและสถานประกอบการ" ที่ช่วยสอนและฝึกประสบการณ์ให้กับเด็กอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษากว่า 2,600 หลักสูตร เช่น Smart Farmer เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทและสถานประกอบการต่าง ๆ กว่า 1,500 บริษัท ในการรับเด็กเข้าฝึกประสบการณ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ย้ำว่าขอให้แทรกเรื่องสำคัญที่จะสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดีด้วย เช่น เจตคติให้ขยัน ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย และตรงเวลา

ในโอกาสนี้  รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เช่น ห้องสมุดประชาชนดีเด่น, พื้นที่เสี่ยงภัยดีเด่น, ผู้อำนวยการจังหวัดพื้นที่ดีเด่น, สำนักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น, บ้านหนังสือชุมชน เป็นต้น


จิรายุทธ คามขุนทด, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
4/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  107 ผลประชุม กช. 1/2560
  082 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2560
  052 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2560
  047 ประชุม คกก.ส่งเสริมฯ การศึกษานอกระบบฯ 1/2560
  046 ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  045 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษา ศธ.1/2560
  029 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2560
  024 วันเด็กแห่งชาติ
  016 นำเด็กเข้าพบนายกรัฐมนตรี และเปิดประชุมสภานักเรียน
  015 ภารกิจปนัดดาที่นครพนม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ