.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 22/2560
รัฐบาล
ปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


รัฐบาลจัดกิจกรรม "รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พล.อ.ธีรชัย นาควานิช, พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อปล่อยขบวนคาราวานไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ กว่า 900 คัน พร้อมทีมนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษากว่า 300 ทีม โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ และมีพระราชโองการสั่งให้องคมนตรีได้ติดตามดูแลประชาชนที่ประสบภัย ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงรับสนองพระราชดำริ โดยการจัดโครงการ “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน” โดยจัดขบวนคาราวานนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและนักศึกษา กศน. ทั่วประเทศ ตั้งทีมให้ความช่วยเหลือ จำนวน 300 ทีม รวม 7,500 คน แบ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 200 ทีม ๆ ละ 30 คน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 100 ทีม ๆ ละ 15 คน ซึ่งในแต่ละทีมจะมีนักศึกษาที่มีความรู้ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ และช่างคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าฟื้นฟูเยียวยาในการซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย เช่น ตู้เย็น วิทยุ พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของตนเองได้ตามปกติโดยรวดเร็ว

การจัดขบวนคาราวานในครั้งนี้ มีรถยนต์เข้าร่วมเดินทางพร้อมกัน จำนวนทั้งสิ้น 900 คัน มีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 12 จังหวัด และจะเข้าร่วมการฟื้นฟู เยียวยาตามจุดต่างๆ ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ในระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก้ไขและซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายได้ประมาณ 500,000 ชิ้น และมีประชาชนได้รับริการมากกว่า 150,000 ครัวเรือน

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของ ประกอบด้วยชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สมุด ดินสอ ปากกา และสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น จำนวน 16 คันรถบรรทุก นำสู่น้องนักเรียนชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 12 จังหวัด โดยการช่วยเหลือครั้งนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นการแสดงพลังและน้ำใจของคนไทยในการให้ความช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของคนไทยด้วยกัน พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมพระราชทานลายพระหัตถ์ความว่า "ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ" ขอให้นำพระบารมี และข้อความในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบถึงความห่วงใย ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นทูตปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใดก็คนไทยด้วยกันทั้งสิ้น

การลงพื้นที่ไปร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ มีความละเอียดอ่อน ขอให้ผู้ที่ลงไปช่วยเหลือเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ปรับตัวเข้ากับประชาชนในพื้นที่ อย่าทำอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะเรื่องชู้สาวขอให้ระมัดระวัง อย่าทำโดยเด็ดขาด พร้อมกับทำตัวให้พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้รัก เพราะจะทำให้เกิดการปรองดอง

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เดินทางด้วยความปลอดภัย ระมัดระวังตัว ทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนนำความห่วงใยของคนไทยทุกคนไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
13/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  020 มอบนโยบายผู้บริหารมหิดลวิทยานุสรณ์
  018 แถลงข่าวการจัดงานวันครู
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ