.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 20/2560
รมว.ศธ.มอบนโยบายแก่
ผู้บริหาร รร.มหิดลวิทยานุสรณ์


จังหวัดนครปฐม - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนและคณาจารย์ในหัวข้อ "เส้นทางความสำเร็จและความสุขในการเป็นแพทย์นักวิจัย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมรับฟัง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว และอุ้มสถานศึกษาที่คุณภาพยังอยู่ในระดับล่าง โดยไม่ใช่การดึงข้างบนให้ต่ำลงมา แต่จะต้องยกข้างล่างขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น

สำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากอยู่แล้ว ขอให้มุ่งความสำคัญไปที่ Motivation ของเด็กด้วย เพราะการศึกษาทั่วโลกส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่ Ecosystem รวมทั้งการบริหารจัดการ (Management) ในเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน

อีกสิ่งหนึ่งที่มองว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถดำเนินการได้ดีคือ การส่งเสริมการเรียนการสอน STEM Education เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ผลิตเด็กนักเรียนให้เป็นนักวิจัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเด็กส่วนมากเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ แต่สิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ได้สอนและปลูกฝังให้กับเด็กคือ ความคิดพื้นฐานเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวเด็กไปไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม จึงขอให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ระดมสรรพกำลังและให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริม STEM Education ในประเทศไทย ส่วนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทำเป็นระบบอย่างดีอยู่แล้ว เช่น การวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กด้วยการสอบ TOEFL ก็เชื่อมั่นที่จะดำเนินการได้อย่างดีต่อเนื่องต่อไป

สำหรับแนวทางอื่นที่สามารถทำได้ในอนาคต เพื่อพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า อาจจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเก่ง ๆ (Headhunt) ที่กำลังศึกษาอยู่ และให้ทุนการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีอาชีพรองรับ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งของชาติและถือเป็นการดูแลเด็กเก่ง ๆ เหล่านี้อย่างตลอดรอดฝั่งด้วย


โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เส้นทางความสำเร็จและความสุขในการเป็นแพทย์นักวิจัย" กับ นพ.เปรม เจริญเศรษฐศิลป์ บุตรชาย ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยที่ประสบความสำเร็จในการเรียนแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

"การเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จะสอนให้เรามีระบบความคิดที่ดี กระตุ้นให้คิดอย่างเป็นระบบ เน้นการตั้งคำถามโดยคำตอบที่นักศึกษาค้นคว้ามานั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ แต่ที่สำคัญคือ สอนให้คิด ไม่ใช่ให้ตอบคำถามตามตำราเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้เราเริ่มคิดหรือมองสิ่งต่าง ๆ จากรากฐาน (Start from First Principles) ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรามักจะศึกษาว่าวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องย้อนกลับไปดูที่มาหรือประวัติศาสตร์ของความคิดนั้น ๆ เพราะของใหม่จะไม่มีวันเกิด ถ้าเราไม่รู้ว่าของเก่าเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ ขอฝากข้อคิดในการเรียนหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ คือ

- Find great teacher
- Stay curious
- Work hard
- Embrace failure
- Take pleasure from finding things out

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้มีคนบอกว่าไม่ต้องมีห้องเรียนก็ได้ เด็กสามารถหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ซึ่งนี่คือปัญหาใหญ่ เพราะสื่อออนไลน์รักเด็กไม่ได้ อีกทั้งไม่รู้บริบทของเด็กคนนั้น อีกทั้งสื่อออนไลน์ไม่สามารถประเมินนักเรียนได้ ดังนั้น การมีครูที่ดีจึงสำคัญมาก ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่า "ให้นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  018 แถลงข่าวการจัดงานวันครู
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ