.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 9/2560
ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ หารือเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และความเดือดร้อนของนักเรียนนักศึกษา  ตลอดจนการส่งคณะครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความชำรุดเสียหาย โดยขอให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ และจะให้บริการแก่ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ยังขอให้ช่วยประชาชนในการขนย้ายสัมภาระต่าง ๆ กลับเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนภายหลังจากระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ศกนี้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้สรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ พบว่า

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความเสียหายจำนวน 1,791 แห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 700 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับความเสียหายจำนวน 19 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รับความเสียหายจำนวน 150 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 30 ล้านบาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับความเสียหายจำนวน 293 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ความเสียหายส่วนใหญ่ที่พบ คือ ด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอของบประมาณกลาง ปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อดูแลให้การช่วยเหลือต่อไป สำหรับกิจกรรมที่จะให้บริการประชาชนภายหลังน้ำลด แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

  • การระดมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน.ทั่วประเทศ จำนวน 300 ทีม รวม 7,500 คน แบ่งเป็นจิตอาสานักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 200 ทีมๆ ละ 30 คน และจิตอาสา กศน. 100 ทีมๆ ละ 15 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมนี้ โดยจะประสานพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ให้บริการขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยายนต์ และอุปกรณ์ทางการเกษตรให้แก่ประชาชน คาดว่าจะซ่อมแซมได้กว่า 400,000 ชิ้น

  • การช่วยเหลือสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  เพราะอุปกรณ์การเรียนการสอน และชุดนักเรียนนักศึกษาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จึงมอบให้ สพฐ. จัดโครงการ "ปันเครื่องเขียนให้เพื่อน" โดยจะเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปมอบให้แก่ผู้เรียนที่ประสบภัยในครั้งนี้ และมอบให้องค์การค้าของ สกสค. เตรียมบริจาคหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนด้วย พร้อมทั้งวางแผนและหามาตรการเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
9/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ