.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 96/2560
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ - เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 24 อำเภอใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวบางตอนในการเปิดประชุมครั้งนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน เริ่มวันนี้ก็ไม่สาย ตั้งหลักกันอีกครั้ง โดยใช้ระบบการศึกษามาเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยนายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ซึ่งได้ให้ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอสภาพปัจจุบันปัญหา บริบท และความต้องการในการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ข้อมูลและภาพถ่าย: จาก ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26
/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดรัฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ