.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 94/2560
เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ 4 ที่
พิษณุโลก


จ.พิษณุโลก - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเยี่ยมชมและมอบนโยบายในการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4: Regional English Training Centre ณ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี Mr Ian Clifford หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา British Council ประเทศไทย, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังแนวทางนโยบาย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็น 1 ใน 4 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค นอกเหนือจากโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ซึ่งการฝึกอบรมทั้ง 4 ศูนย์ในปีนี้เป็นการดำเนินการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะแรก ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สุราษฎร์พิทยาคม, ขอนแก่นวิทยายน และวัฒโนทัยพายัพ จึงทำให้ขณะนี้มีศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 8 ศูนย์ทั่วประเทศ

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจและให้สามารถนำวิธีการสอนรูปแบบเน้นการสื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำทักษะการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนต่อยอดพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของกลุ่ม Master Trainers โดยได้รับการฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council เป็นการอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์ โดยเริ่มดำเนินการอบรมครูตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 75 คน แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 50 คน และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 25 คน ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, อุทัยธานี, ตาก, ชัยนาท และอุตรดิตถ์

การอบรมแบบ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ British Council ดำเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ British Council เคยจัดมา ซึ่งได้ส่งวิทยากรที่มีความพร้อมมาช่วยอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย  เนื่องจากโลกปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ทำให้มีภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรามากมาย อีกทั้งภาษายังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ วิธีคิด และการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและจริงจัง มิฉะนั้นเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยาก

นอกจากการอบรม Boot Camp ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วย เช่น ให้ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กศน. พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ด้วย

จึงคาดหวังที่จะให้ Boot Camp เป็นศูนย์กลางในการขยายผลครอบคลุมไปยังครูในสถานศึกษาเอกชน  อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และภายในปีหน้าจะขยายศูนย์อบรมในภูมิภาคจากปัจจุบัน 8 ศูนย์ เป็น 18 ศูนย์ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2561 จะอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ได้กว่า 20,000 คนนับแต่เริ่มโครงการในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การอบรม Boot Camp ต้องดูบริบทของครูและนักเรียนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันด้วย เพราะครูไม่ได้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด และครูส่วนมากเป็นครูจากโครงการครูคืนถิ่น เพิ่งจบใหม่ ๆ มีไฟ รักท้องถิ่น จึงควรส่งครูเก่งไปอยู่โรงเรียนที่ไม่เก่ง ส่วนเด็กในแต่ละพื้นที่ก็มีความจำเป็นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน

โครงการนี้ต่างจากการอบรมที่ผ่านมา สมัยก่อนเราเรียกครูมาอบรมแล้วก็กลับไปสอน แต่ Boot Camp ทำให้ครูชาวไทยได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาตลอด 3 สัปดาห์ และมีกระบวนการประเมินผลหลังการอบรม ด้วยการติดตามการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งผลประเมินในรุ่นแรกพบว่า ครูมีความรู้ มีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติฯ ฝากให้ข้อคิดด้วยว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในวันนี้ กว่าจะออกดอกออกผลต้องใช้เวลาอีกหลายปี จึงต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ ทุกท่านกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศ อนาคตของชาติส่วนหนึ่งจึงอยู่ในมือท่าน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
24/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดรัฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ