.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 91/2560
ครอบครัวพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการ "ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน" เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ได้ไปพบปะสนทนากับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งได้ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนดูแลโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งก็ได้รับทราบว่าโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับโรงเรียนหลายแห่งที่ได้ไปพบปะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ต่างขานรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะทุกคนต่างต้องการให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจผู้คน

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้นักเรียนใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ อย่าใช้หรือแชร์เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน เพราะคนเราต้องอยู่กันด้วยเหตุและผล ไม่ใช่เพื่อการแบ่งแยกผู้คนทางสังคม ไม่มีอารยะใดที่จะสอนสั่งให้ผู้คนเกิดความขัดแย้งกันในสังคม ทั้งยังได้ฝากให้ยึดคำสอนของโบราณที่ว่า "อย่าหลงลืมตัว เป็นวัวลืมตีน" แม้อาจฟังดูเป็นคำที่แรงมาก แต่เป็นคำสอนที่ต้องการให้นักเรียนจดจำและนำไปใช้ในภายภาคหน้า ซึ่งเด็ก ๆ หลายคนอาจไม่คุ้นหรือรู้จักคำสอนเช่นนี้ จึงหวังว่าโรงเรียนจะช่วยอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ ได้เข้าใจในคำสอนดังกล่าว

ทั้งยังได้ย้ำด้วยว่า ใครที่มีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือต้องช่วยกันรักษาคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เช่น ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีอุดมการณ์ด้านคุณธรรม อย่างไรก็ตาม จากการพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนและจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ก็พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนได้มีการใช้หลักเหตุและผล นำหลักคุณธรรมตามตัวชี้วัดไปสู่แนวปฏิบัติอย่างจริงจัง

สิ่งสำคัญอีกประการ คือ ได้ฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ควรเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนในเรื่องเหล่านี้ด้วย

ขอบคุณโรงเรียนสตรีวัดระฆังที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ จึงหวังว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้าง "ครอบครัวพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี:
ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
24/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ