.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 78/2560
"ธีระเกียรติ" ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET


"นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ตรวจสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวขอบคุณ สทศ.-สพฐ.-โรงเรียนสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ พร้อมทั้งพาผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ เผยมีระบบการตรวจและประมวลผลที่ทันสมัย เป็นสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, คณาจารย์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับ ผอ.สทศ. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งสองท่าน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพราะการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสำคัญของเด็ก เป็นการสอบที่กำหนดชะตาชีวิตของเด็กหลายแสนคนทั่วประเทศ จึงต้องการมาให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบ คือ สทศ. และ สพฐ.

  • ขอชมเชย สทศ. ที่ได้รับนโยบายในการจัดสอบและระบบประเมินการเรียนการสอนมาดำเนินการ ตั้งแต่ตนเป็น รมช.ศึกษาธิการ ที่มีความก้าวหน้าหลายเรื่องแล้ว เช่น ระบบการจัดสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ การริเริ่มออกข้อสอบแบบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเปิดเผยคำตอบข้อสอบ ฯลฯ สทศ. เป็นหน่วยงานที่วางใจได้ในการจัดสอบทุกระดับ รวมทั้งการจัดสอบสำหรับเด็กพิเศษ ที่สำคัญคือจะไม่เคยพบเห็นการลอกข้อสอบที่จัดสอบโดย สทศ. จึงขอให้กำลังใจ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับ สทศ. มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออกข้อสอบไม่ดี ซึ่งยืนยันว่า สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินของประเทศให้เป็นสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ

  • ในขณะที่ สพฐ. ก็มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกันกับ สทศ. ด้านการประเมิน โดยภายใน 1-2 เดือนนี้จะเปิดเว็บไซต์สำหรับการติวทุกวิชา พร้อมทั้งบรรจุคลังข้อสอบเป็นหมื่น ๆ ข้อ รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบ ตลอดจนมีการสอนของติวเตอร์เก่ง ๆ ดัง ๆ ของประเทศอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่ก็ได้ขอให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นการติวเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว

  • ขอขอบคุณ โรงเรียน ที่เป็นสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานระบบการประเมินของประเทศ

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางไปยังศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศูนย์ของประเทศ (ขออนุญาตไม่เปิดเผยสถานที่-ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เราได้ริเริ่มให้มีการสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ จำนวน 2 ข้อ ในการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด เพื่อวัดความสามารถทางการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เนื่องจากการสอบแบบอัตนัยเป็นวิธีการที่สามารถวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ และทำให้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในการเขียน การจับใจความ และการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำผลการสอบนี้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ โดยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการประเมินของประเทศ และ สทศ. และ สพฐ. ก็ได้ร่วมกันเตรียมการอย่างละเอียด อาทิ การพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยกว่า 3,000 คน

จึงต้องการมาให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ที่ทำงานและกินอยู่หลับนอนเป็นเวลานานหลายวัน พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้ทุกท่านภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ เห็นแล้วยังขนลุก เพราะได้เห็นครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานหนักกันมานาน ซึ่งศูนย์ตรวจข้อสอบแห่งนี้ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยข้อ 33 เพียงข้อเดียว แต่มีห้องประมวลผลที่ทันสมัยกว่าบางประเทศในยุโรป จึงถือว่าเป็นระบบการประเมินข้อสอบอัตนัยที่เป็นสากล เพราะคำตอบของเด็กจะประเมินด้วยเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เช่น เขียนตรงตามคำสั่งหรือไม่ ตรงตามเนื้อหาโจทย์หรือไม่ ใช้หลักภาษาไทยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อระบบนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแล้ว ต่อไปข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่น ๆ ก็จะมีเพิ่มเติม เช่น Writing English ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด

สำหรับการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
18/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ