.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 52/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติครั้งแรก ตั้งแต่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำกับดูแลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องการเห็นกิจการลูกเสือ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย ด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชนไทยมีระเบียบวินัย ตระหนักในเรื่องประวัติศาสตร์ มีความรักเทิดทูนบุพการีและคณาจารย์ ตลอดจนมีความสามัคคีและไม่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจการเรียนลูกเสือ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สร้างระเบียบวินัยมาช้านานในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบการบริหารกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นกฎระเบียบที่ใช้มานานแล้ว และควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจการลูกเสือ รวมทั้งหลักสูตรลูกเสือให้มีความต่อเนื่องกับการเรียนนักศึกษาวิชาทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนควรส่งเสริมให้หลักสูตรลูกเสือมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับสังคม และความรักชาติบ้านเมือง

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการสร้างค่ายลูกเสือ ที่ อ.หนองญาติ จ.นครพนม เนื่องจากค่ายลูกเสือไผ่ล้อม อ.บ้านแพง เป็นค่ายลูกเสือประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่จำเป็นต้องย้ายค่ายลูกเสือมาที่ค่ายลูกเสือที่ อ.หนองญาติ ซึ่งมีพื้นที่และอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล แต่อาจจะยังไม่ร่มรื่นเท่าที่ควร คงต้องใช้เวลาในการพัฒนา พร้อมทั้งบริหารจัดการ ออกแบบ วางแผน และดูแลความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองญาติ เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลูกเสือจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการจัดตั้งค่ายลูกเสือหนองญาติในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
3/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  047 ประชุม คกก.ส่งเสริมฯ การศึกษานอกระบบฯ 1/2560
  046 ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  045 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษา ศธ.1/2560
  029 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2560
  024 วันเด็กแห่งชาติ
  016 นำเด็กเข้าพบนายกรัฐมนตรี และเปิดประชุมสภานักเรียน
  015 ภารกิจปนัดดาที่นครพนม
  519 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 3 ราย
  514 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2559
  487 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ