.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 624/2560
รมช.ศธ."
นพ.อุดม คชินทร" เข้าหารือการทำงาน ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ไม่ใช่การมารับงานอย่างเป็นทางการ แต่ รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญมาหารือเรื่องการแบ่งงาน ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ตนดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคุยในรายละเอียด เพราะหลังจากนี้จะต้องมาหารือในเรื่องเชิงนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง และยังได้พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งขับเคลื่อน เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า คณะรัฐมนตรีเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลบ้านเมือง ดังนั้น การทำงานตรงนี้ถือเป็นการสนองพระราโชบาย เราจึงต้องเร่งทำงานเนื่องจากมีเวลามีจำกัด

จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวทางเรื่องการศึกษาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งทรงมีพระราชกระแสแนะนำผ่านองคมนตรี ในการส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ อันเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฎอาจจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จากนี้ไปจะมีการพัฒนาส่งเสริมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฎก็จำเป็นต้องปรับตัวเอง ยกระดับขึ้น เน้นเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาอีกหลายเรื่อง เช่น ต้องมีการวิเคราะห์ มีข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งตรงนี้ ยังไม่ค่อยได้ทำกัน ที่สำคัญพระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้แก้ปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงใส่พระทัยในเรื่องนี้มาก

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า ตนจะเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดี เพราะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในฐานะเป็นข้าพระบาทที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มานาน จึงถือว่าวันนี้เป็นวันดีในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำประโยชน์เพื่อการศึกษาและประเทศชาติต่อไป


อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง

กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
1/12/2560
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ