.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 405/2559
ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งผู้แทนนิติกรจากองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจำนวน 620 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้ มีเพียง 11 เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน ขณะนี้แต่ละองค์กรหลักได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วจำนวน 230 เรื่อง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปัญหาทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคม อาทิ โครงการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การทุจริตการทำธุรกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, การทุจริตการจัดสร้างสนามฟุตซอล, การทุจริตสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น

ส่วนกรณีที่เกิดความล่าช้านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อีกทั้งบางเรื่องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการเปิดโอกาสให้ชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การพิจารณาการทุจริตเกิดความล่าช้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ มีแนวทางในการนำโปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาทุจริตมาใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลา อาทิ สามารถติดตามได้ว่าคดีทุจริตแต่ละประเภทควรดำเนินการกี่วันและควรแล้วเสร็จเมื่อไร, ขณะนี้การดำเนินการอยู่ที่ขั้นตอนของหน่วยงานใด เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจำนวนประมาณ 1.9 ล้านบาท

ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการอำนวยการฯ นั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ทำการรวบรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการสรุปผลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็วตามข้อกฎหมายด้วย เพราะสังคมต้องการทราบว่าการกระทำผิดในคดีต่าง ๆ ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างไร โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรหลักต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และคาดว่าจะจัดแถลงข่าวชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมนี้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
27/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  398 มอบใบประกาศจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด องค์การค้าของ สกสค.
  397 ศธ.-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  396 เปิดประชุมนานาชาติ ITD
  388 รับฟังแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ที่ยะลา
  387 เสวนาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กฯ ในกระบวนการยุติธรรม
  384 การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล
  382 ผลประชุมกระทรวง 9/2559
  381 ความร่วมมือลดภาระหนี้ครู
  374 หารือกับ สปท.ด้านการศึกษา
  354 บรรยายการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ