.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 391/2559
ลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ


ศึกษาธิการ - เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) E2 โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าทีมภาครัฐ และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) หัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวแสดงความยินดีและถือเป็นความโชคดีของรัฐบาล ที่ภาครัฐคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และภาคเอกชนคือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ได้ประสานการทำงานและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จนสามารถทำให้เกิดพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจร" เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการกว่า 2,500 หลักสูตร ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น ดังนั้นในฐานะของหัวหน้าทีมภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เด็กอาชีวะของเราจะได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานได้อย่างแท้จริง ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

โครงการนี้เป็นหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ที่จะนำเทคโนโลยีระดับโลก Microsoft YouthWorks ช่วยสร้างการเรียนรู้ที่เน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งมาพร้อมระบบจัดหางาน (Job Matching) เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโดยตรง มีระบบข้อมูลให้นักศึกษาเรียนรู้โลกอาชีพและคุณสมบัติที่ผู้จ้างงานต้องการ สามารถเลือกงานที่ชอบได้ ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพด้วย ส่วนครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ รวมถึงการประเมินและรับรองผลสัมฤทธิ์ด้วย.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เริ่มต้นจากการได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของไมโครซอฟท์ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Roadmap ในการยกระดับวิชาชีพของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ E2 และตรงกับความต้องการของ สอศ. จึงได้มีการหารือร่วมกันเพื่อผลักดันให้มีการนำ ดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้สำหรับการเรียนรู้ เพื่อเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ อาทิ ภาษาอังกฤษ, ด้าน IT เป็นต้น พร้อมระบบเชื่อมโยงกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการกับผู้จบอาชีวศึกษาโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบันมากขึ้น.

นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งแม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษายังมีไม่มากเท่าที่ควร และก็เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องขอขอบคุณหัวหน้าทีมภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เกิดการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์ จะสามารถช่วยเชื่อมโยงนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. กับไมโครซอฟท์มีความร่วมมือร่วมกันมาอย่างนาน ส่วนโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Microsoft YouthWorks ให้กับเจ้าหน้าที่และครูที่เกี่ยวข้องกว่า 60 คน โดยในระยะต่อไปจะนำไปใช้กับวิทยาลัยต้นแบบ 20 แห่ง เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้าง เพื่อพัฒนาให้เป็นสุดยอดอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวิทยาลัยต้นแบบในโครงการประชารัฐ ประกอบกับเป็นวิทยาลัยที่มีบริษัทใหญ่ให้การสนับสนุน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นต้น.


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  303 ผลประชุมคณะทำงานประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 6/2559
  267 MoU พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วท.มาบตาพุด
  253 หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร
  238 หารือกับหอการค้าออสเตรเลีย
  236 ให้นโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
  226 สานพลังประชารัฐจัดเสวนาการจัดการอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย
  210 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ