.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 389/2559
สป.ศธ.จัด
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
และพิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559


เมืองพัทยา - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันอุทิศตนปฏิบัติราชการตอบแทนคุณแผ่นดิน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า งานด้านการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ เป็นงานที่มีขอบข่ายการดำเนินงานที่กว้างขวางมาก ต้องอาศัยเวลาและความเสียสละของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณนี้ ทุกท่านได้เสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมีความอาลัยหลายท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมากว่า 13 เดือน แต่หลายคนที่อยู่ในภูมิภาคซึ่งอาจไม่ได้ทำงานสัมผัสกันโดยตรง ก็ขอชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาโดยตลอด ระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณแม้จะเพียงไม่กี่วัน ก็ขอให้ทำงานให้มีค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้คนจดจำสิ่งดีๆ ที่ฝากไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ขอให้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้คนภายนอกเข้าใจการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปด้วย

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกท่านที่ได้ทำงานรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และรับใช้แผ่นดินด้วยความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559 ทั้ง 9 ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มีค่า หวังว่าทุกคนจะรักษาความดีนี้ไว้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติตน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่จัดให้มีโครงการและกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานในปีนี้


หนุ่มสาวชาว สป.ขอเซลฟี่และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ รมว.ศธ.หลังเลิกงาน


ผู้ได้รับรางวัล 9 ท่าน ยืนด้านหลัง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
18/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  378 ผลประชุม กช. 3/2559
  373 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2559
  366 หลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
  362 พัฒนากิจการลูกเสือไทย
  359 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ
  349 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต. ที่นราธิวาส
  347 มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ปัตตานี
  342 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ยะลา
  341 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ปัตตานี
  329 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ