.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 387/2559
การบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว
ในกระบวนการยุติธรรม : CPC


โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กลไกกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กในกระบวนการยุติธรรม" ในงานสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่ (Juvenile  Justice  Week) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมกับการริเริ่มโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม (Project on Enhancing Co-Operation in Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law : CPC) โดยเห็นว่าการเริ่มต้นโครงการนี้แม้จะมีจิตอาสาจำนวนน้อยอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราจะสร้างระบบขึ้นมาได้อย่างครบวงจร เพราะต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรบุคคลสนับสนุนอย่างมหาศาล จึงขอให้กำลังใจกับผู้ทำงานทุกคน ที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ "ให้การดูแลเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยอัตโนมัติได้จริง"

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายในการช่วยเหลือเด็กที่กระทำความผิดด้วยว่า การจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ต้องคำนึงถึงทรัพยากรและศักยภาพ เช่น การจะขอให้มีนักสหวิชาชีพเพิ่มขึ้นทั้งประเทศทันที คงจะไม่มีวันเป็นไปได้ แต่สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ต่อจากนี้คือ กรณีที่เด็กถูกศาลตัดสินว่ากระทำความผิดอย่างรุนแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะต้องจัดประชุมร่วมกับนักสหวิชาชีพก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องใดๆ ลงไป เพราะแต่เดิมเมื่อเด็กมีปัญหาเกิดขึ้น โรงเรียนจะตัดสินใจโดยการไล่เด็กออก

ดังนั้น จากนี้ไปขอให้ทุกกรณีการกระทำความผิดของเด็กที่มีความรุนแรงและผ่านระบบศาลมาแล้ว ต้องเริ่มต้นด้วยการประชุมสหวิชาชีพ บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีการตัดสินใจโดยพลการ และเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ในส่วนของศาลหรือกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะสั่งว่าให้เด็กไปอยู่ที่ไหนและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ขอให้มีคำสั่งให้โรงเรียนจัดประชุมสหวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยา แต่เป็นคนที่สามารถเป็นหลักให้เด็กได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่

นอกจากนี้ ในระดับจังหวัดยังมีกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ควรจัดให้มีระบบติดตามคำสั่งของศาล พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อมูลการกระทำผิดของเด็กในพื้นที่ที่เข้าสู่กระบวนการ CPC ด้วย เพื่อช่วยสร้างความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเด็กแต่ละพื้นที่ได้  และหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการทำงานด้านยุติธรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเกิดทรัพยากรเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นนโยบายได้ในที่สุด จึงขอให้กระทรวงยุติธรรมรับแนวทางการประชุมสหวิชาชีพดังกล่าว ไปหารือร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"สัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ
บูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
(
Project on Enhancing Co-Operation
in Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law : CPC
)
เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถหลุดจากปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลับคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข
โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้มีจิตอาสาจากหลายฝ่ายและหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ
ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลแล้ว จำนวน 51 กรณี"


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
16/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  384 การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล
  382 ผลประชุมกระทรวง 9/2559
  381 ความร่วมมือลดภาระหนี้ครู
  374 หารือกับ สปท.ด้านการศึกษา
  354 บรรยายการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  346 ผลประชุมกระทรวง 8/2559
  339 ติดตามผลขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตใน ศธ.
  338 ประชุมซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
  326 การวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ
  324 ชี้แจงนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้ข้าราชการส่วนกลาง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ