.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 207/2559
บรรยาย
Social Innovation for Social Enterprise


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง "Social Innovation for Social Enterprise : from idea to implementation" เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า นิยามของคำว่า "วิสาหกิจทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการประกอบการทางสังคม" เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการนำมาใช้ อีกทั้งเราจะต้องพิจารณาถึงการนำระบบสังคมนิยมหรือระบบทุนนิยมมาประยุกต์ใช้ในสังคม เนื่องจากในอดีตทุนนิยมจะทำงานได้ดีในเชิงการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่สังคมนิยมจะมีแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบอื่น

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นเพียงหนทางเท่านั้น ปลายทางหรือเป้าหมายของการดำเนินการ คือ การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) คือ กระบวนการที่ดีที่สุดของการบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือการประกอบการที่มีความทันสมัยนั้น ปัจจุบันมีกำลังพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถอนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหน้าที่เพียงรับทราบและกำกับดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่มีความทันสมัยในโลกยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
18/5/2559
ขอบคุณภาพประกอบ : เว็บไซต์ มศว

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  201 ต้อนรับทีม NSTRU Eco-Racing จาก มรภ.นครศรีธรรมราช
  200 ปาฐกถาในการประชุม ASEAN and the Rise of Regional Education
  181 Education ICT Forum 2016
  178 หารือกับ ทปอ.
  174 ประชุมนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
  169 หารือกับ ปอมท.
  156 ประชุมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  126 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2559
  122 หารือกับ ทปอ.
  104 เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่ มจพ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ