.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 138/2559
แถลงข่าวเปิดตัว Gen-Z ไม่สูบ


แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2559 และมอบรางวัลเพชรนคราอะวอร์ด รวมทั้งร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "Gen-Z ไม่สูบ" เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ห้องพัชรกิติยาภา โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของการจัดงานในวันนี้ คือ การป้องกันไม่ให้เยาวชน Gen Z ซึ่งเป็นเยาวชนที่เกิดหลังปี ค.ศ.2000 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้เป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทผู้จำหน่ายบุหรี่ ในขณะที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องการให้เยาวชนวัยนี้เป็นผู้สูบบุหรี่เช่นกัน ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการดำเนินการที่ถูกทางแล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในโลกเสรีชน การห้ามไม่ให้ขายบุหรี่นั้นทำไม่ได้ และจากสถิติที่ผ่านมาก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยไม่ลดลง กล่าวคือเด็ก ๆ ถูกชักจูงให้สูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน Gen Z ซึ่งจะเป็นวัยที่ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี และ Social Media อยู่เสมอเพราะทุกคนมี Smart Phone

ดังนั้น เราต้องป้องกันให้ถูกช่องทางด้วยการใช้ Social Media เป็นสื่อ ในส่วนของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนรวมกลุ่มกัน ครูต้องมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียนด้วยการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก

นอกจากนี้ เด็กยังมีโอกาสสูบบุหรี่ในช่วงเวลาที่อยู่นอกโรงเรียนด้วย จึงต้องมีกลไกในการป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้สูบบุหรี่ โดยจะเป็นกลไกในการชักจูงและทำให้เกิดความรู้สึกดีเมื่อไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งควรปรับทัศนคติของเพื่อนฝูงที่มีอิทธิพลต่อเด็กให้ยอมรับว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐยิ่งกว่าทำตามกัน เพราะหากเราป้องกันในส่วนนี้ไม่สำเร็จ เราก็จะได้อนาคตของชาติที่สุขภาพไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บ ประกอบอาชีพไม่ได้ ครอบครัวหย่าร้าง ตลอดจนมีประวัติอาชญากรรม

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการคำนวณแล้วว่า หากสามารถป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ได้ จะช่วยลดการเสียโอกาสที่ดีในชีวิตของพวกเขา เช่น โอกาสในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต อีกทั้งผู้ไม่สูบบุหรี่จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีสูงกว่าคนที่สูบบุหรี่หลายเท่า เนื่องจากผู้สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียบุคคลในครอบครัว และคนใกล้ชิดก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณา พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การไม่แบ่งซองขาย การกำหนดอายุ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วการพิจารณาต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า มาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันการสูบบุหรี่ที่ประเทศไทยได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีผลการดำเนินงานที่ดีและต้องทำดีต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องการป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกชักจูงให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้ บุหรี่ไม่ใช่เรื่องของแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
24/3/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  137 แต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองฯ 18 ภาค
  135 แถลงข่าวการบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค
  132 ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  127 หารือกับ สปท.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
  125 ประชุมองค์กรหลัก
  119 ประชุมคกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
  113 สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  111 ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.
  110 เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน
  108 Echo English
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ